Marco Morner

PA-chef/Senior Rådgivare
Marco Morner

Marco Morner har en lång bakgrund inom hälsoområdet där han arbetat med policy-, strategi- och kommunikationsfrågor samt med verksamhetsutveckling och förändringsarbete, fr.a. på Smittskyddsinstitutet, Folkhälsomyndigheten och Regeringskansliet. Han har vidare stor erfarenhet av dialog mellan offentligt och privat och driver bl.a. den nationella hälsopolitiska arenan Hälsoriksdagen.
Sedan 2016 arbetar han med PR och public affairs. Under det senaste året har han också ansvarat för affärsutveckling av en start up som utvecklat ny teknik för individanpassad digital dialog.
Marco har ett starkt fokus på slutanvändare och hans kompetenser inbegriper strategi- och kommunikationsrådgivning, målgrupps-/kundanalyser, opinionsbildning, politiker-, samhälls- och myndighetskontakter, omvärldsanalys och verksamhets-/affärsutveckling.
Vid sidan av konsultrollen är han också expert på Niccolò Machiavelli vars Fursten han översatt (Natur och Kultur 2009) och gärna föreläser om. Marco har en magisterkandidat i statsvetenskap vid Uppsala Universitet samt en journalistutbildning vid Ljungskile Folkhögskola. Han har tidigare arbetat som journalist med fr.a. socialpolitik och välfärdsfrågor som huvudsakligt intresse.