Som konsult arbetar Maria främst med strategi- och konceptutveckling för projekt inom corporate och marknad. Hon är specialiserad på digital analys samt certifierad inom Google Ads och Analytics. Hennes fokusområden inkluderar datadriven insiktsgenerering och effektmätning för olika kommunikationsinsatser.
Tidigare har hon arbetat som frilansande kommunikationskonsult med fokus på content marketing för såväl B2C- som B2B- företag. Maria är utbildad civilekonom med en master- samt en kandidatexamen i Business and Economics, båda från Handelshögskolan i Stockholm.