Sandro Wennberg har 20 års erfarenhet av operativ kommunikationsrådgivning, mediehantering, medie- och budskapsträning, krishantering, omvärldsbevakning, politisk strategi, opinionsbildning och politiker- och samhälls- och myndighetskontakter. Han har arbetat i ideella organisationer, på myndigheter och företag.

Tidigare var Sandro seniorkonsult och delägare på två andra PR-byråer. Som konsult har han framförallt arbetat med organisationer och företag inom IT-, hälso-, bistånds- och byggsektorn samt en rad fackförbund.

Dessförinnan har han bland annat arbetat som politiskt sakkunnig för sammanlagt fem statsråd på finansdepartementet och socialdepartementet, som kommunikationschef på Olof Palmes Internationella Center och som omvärldsanalytiker på Socialdemokraternas partihögkvarter.

Sandro är vid sidan av konsultrollen också deltidsförtroendevald politiker i Värmdö kommun. Han har en pol.kand. i statsvetenskap, nationalekonomi och ekonomisk historia vid Stockholms Universitet.