Stig Orustfjord

Senior Rådgivare
Stig Orustfjord

Stig har lång och omfattande erfarenhet av både offentlig sektor och näringslivet och av att arbeta i stora organisationer med komplex verksamhet, stora förändringsbehov och stort medialt intresse.

Han har utvecklat och byggt upp tillsynen för landets socialförsäkringar, halverat sjukfrånvaron, infört ett nytt pensionssystem och infört Ädelreformen. Samt konkurrensutsatt kommunal verksamhet, bekämpat bidragsbrott och varit ledamot i regeringens delegation för felaktiga utbetalningar.

Stig har varit länsöverdirektör i Stockholms län, överdirektör vid Försäkringskassan, generaldirektör för Livsmedelsverket och Svenskt Näringslivs huvudprojektledare för hur privata välfärdsföretag ska kunna stärkas. Han har dessutom lett och deltagit i många statliga utredningar.

Stig har mycket goda insikter i politiska processer, näringslivets förutsättningar och offentlig-privat samverkan.
Hans utgångspunkt är alltid medborgarnas behov och att all verksamhet kan effektiviseras. Han är analytisk, kommunikativ och beskrivs ofta som ”modig, nytänkande och kreativ”.