Paritee köper resten av aktierna i Geelmuyden Kiese

Holdingbolaget Paritee AS köper nu resten av aktierna av Hans Geelmuyden och äger i och med det 97,5 procent av aktierna i Geelmuyden Kiese Gruppen (GKG). Med denna transaktion slutför Paritee förvärvet av GKG, som påbörjades i september då bolaget tog över aktiemajoriteten.

Geelmuyden Kiese grundades av Hans Geelmuyden 1989 och var en av de första professionella aktörerna inom kommunikationsbranschen i Norge och senare Norden. I september påbörjades arbetet med en ägaröverlåtelse som nu slutförs när Paritee köper resterande aktier i Koko AS, ägt av Hans Geelmuyden. Övriga delägare i bolaget behåller sina innehav.

Ett aktivt ägarskap

Vid förvärvet av aktiemajoriteten i bolaget i september ingick Paritee ett avtal som öppnade upp för att ytterligare skala upp ägandet. Sedan september har Paritee använt tiden till att lära känna verksamhetsledare, medarbetare, kunder och samarbetspartners.

– Vi har ägnat de senaste månaderna åt att sätta oss in i och utvärdera verksamheten, lära känna medarbetarna och evaluera kundarbetet. Det vi har sett har ytterligare stärkt vår övertygelse om att GK har några ganska unika egenskaper och är en byrå med själ och karaktär. Vi har ambitioner att delta aktivt i utformningen av nästa fas för GK och ser fram emot att gå från att observera till ett mer aktivt ägande under det nya året, säger Jonatan Fægri, vd för Paritee.

En ny era

Med försäljningen av sina kvarvarande aktier kliver Hans Geelmuyden ur partnerskapet från och med årsskiftet, och in i rollen som senior rådgivare. Med en betydande kundportfölj och ett brett nätverk planerar han inte att ligga på latsidan under de kommande två åren.

– Jag tycker att 32 år är tillräckligt länge för att sitta som ledare och ägare. Men som rådgivare har jag mycket att ge, och planen är att jag ska bidra aktivt till företaget i ytterligare två år. Jag ser fram emot att använda ännu mer kapacitet till att, i all blygsamhet, skapa den bästa och mest engagerande kommunikationen i branschen. Jag ser fram emot att kunna fokusera min energi på hantverket och kunderna och lämnar gärna medarbetarsamtal och momsbetalningar till andra, säger Hans Geelmuyden.

– Det här signalerar utan tvekan en ny era för GK. Hans förtjänar ett stort erkännande för det arbete han har lagt ner under tre decennier. Varken GK eller branschen hade varit densamma utan honom, säger Lars Erik Grønntun, ordförande i Paritee. – För Paritee ger förvärvet av GK en stark närvaro i Skandinavien med en stor och erkänd byrå som kan utvecklas vidare, och en plattform för ytterligare riktade investeringar, säger Grønntun.

Paritee tar över alla styrelseuppdrag med verkan från och med 1 januari 2022. Bakom nyetablerade Paritee står bland andra Lars Erik Grønntun, som till vardags är COO/CMO i teknikföretaget Kahoot! ASA. Kahoot! har ingen anknytning till Paritee och investeringen i Paritee har ingen inverkan på hans roll i företaget. Medan Grønntuns engagemang i Paritee är som investerare och på styrelsenivå, har Jonatan Fægri det dagliga operativa ansvaret. Företaget är redan i färd med att göra en handfull nyckelrekryteringar, inklusive en vd, som förväntas tillkännages i början av 2022.