Oslo | Tjänster

Verdifull historiefortelling

 

I konkurranse med over 100 byråer fra hele verden er Geelmuyden Kiese eneste norske gullvinner to år på rad, med tre gull og syv finalister i CMA «The International Content Marketing Awards».

Målet med Content Marketing er å utvikle fantastisk innhold. Det har vi gjort i 28 år. Derfor vinner også kundene våre internasjonale priser.

Content Marketing handler først og fremst om å forstå interessegruppene. Hva de har behov for å vite, lære, bli inspirert og engasjert av. Det handler om å være relevant på leserens premisser. Det handler om å sette din virksomhet inn i en større sammenheng og tørre å snakke om mer enn rent rasjonelle saker. Da får du mer igjen for hver investerte kommunikasjonskrone.

 

Geelmuyden Kiese kan levere:

– Innholdsstrategi

– Innholdsproduksjon (video, tekst, bilder)

– Innholdsdistribusjon (kanaler)

– Innhoholdsanalyse (måling)