Stockholm | Tjänster

Kunskap och förtroende har en marknad

 

Vinst bygger på kunskap och tillit. Därför handlar företag lika mycket om människor som om marknader. Vi hjälper ditt företag att stärka marknadens förtroende genom bättre kommunikation.

Förtroende är avgörande för att ditt företag ska lyckas på marknaden. Förtroende och tillit är något som byggs upp över tid, genom ett tillförlitligt och trovärdigt beteende med goda resultat. Men ingen låter sig övertalas enbart utifrån bra siffror. Bra berättelser stöds av siffror och siffror stöds av trovärdighet.

På Geelmyden Kiese kombinerar vi finansiell- och kommunikativ expertis för att ge ditt företag den position och den trovärdighet det förtjänar. Vårt team har IR- och kommunikationserfarenheter från några av Skandinaviens största börsbolag. Sedan 1989 har vi hjälpt företag att bygga förtroende – hos aktieägare, investerare, anställda, myndigheter och andra organisationer.

Vi hjälper ditt företag med:

  • Börsnoteringar och kapitalanskaffning
  • Fusioner och uppköp
  • Finansiell kommunikation och IR
  • Mediehantering
  • Uppbyggnad av investerarrelationer
  • Stakeholderanalyser – kartläggning av viktiga intressenter
  • Regulatoriska analyser och inspel till beslutsprocesser – i Sverige och EU