Stockholm | Tjänster

När makten samlas för debatt

 

I Sverige, Norge och Danmark samlas politiker, organisationer och medborgare varje år för en politisk festival med debatt och politik i fokus. Det är en viktig möjlighet för din verksamhet att kunna föra dialog med viktiga intressenter

I Sverige heter den Almedalsveckan, i Norge Arendalsuka och i Danmark Folkemødet. Festivalerna är fyra till åtta dagar långa där medborgare, organisationer och inte minst politiker samlas för att diskutera politik och samhällsfrågor.

På Geelmuyden Kiese hyllar vi öppenhet. På de politiska festivalerna kan organisationer och företag flytta makt helt öppet. Med så många aktörer samlade på ett ställe, finns det varje år en unik möjlighet att sätta agendan och skapa inflytande tvärs över branscher och politiska gränser.

I samband med Almedalsveckan/Folkemødet/Arendalsuka kan vi hjälpa dig med: idéutveckling, debatter, events, one-on-one meetings, mingel, ta fram material och visualisering med mera.