Stockholm | Tjänster

En kris kan slå till när du minst anar det. Idag, inte minst med sociala mediers intåg i våra liv, kan du aldrig vara säker på när en kris kan uppstå. Detta ställer höga krav på ditt företags krisberedskap.

På Geelmuyden Kiese definierar vi en kris som en händelse som plötsligt skakar om förtroendet för verksamheten. Det finns många olika typer av kriser men gemensamt för dem alla är att de slår till när du som minst anar det. Då är viktigt att vara väl förberedd.

Kriser sätter organisationer på prov då efterfrågan på information praktiskt taget är obegränsad, samtidigt som tillgången till organisatoriska resurser är begränsade. Dessutom utvecklas kriser snabbare idag än förr. Vi ser att the Golden Hour har blivit till the Golden Minutes. På Facebook och Twitter kan en kris spridas till tusentals personer inom loppet av några sekunder.

På Geelmuyden Kiese har vi hanterat små och stora kriser i över 25 år. Man blir bara bra på saker om man gör det ofta. Vårt kristeam består av erfarna seniorkonsulter och specialister som vet hur man vägleder under kriser och som är experter på att ge operativt stöd i pressade situationer.

För oss handlar god krishantering om att normalisera din verksamhet så snabbt som möjligt. För att klara detta måste du göra rätt strategiska val och ge rätt information till rätt intressent i rätt tid. Det är den typen av strategiska beslut och operativa aktiviteter som vi hjälper till med.

Genom handelskraftig hantering och proaktiv kommunikation kan du förebygga kriser, begränsa skadeomfattningen och bibehålla varumärkets trovärdighet och tillit hos dina kunder.

Vi stöttar dig och din verksamhet före, under och efter krisen – och givetvis även i rent förebyggande syfte.

Före

 • Riskutvärderingar
 • Utveckling och översyn av rutiner, verktyg och planering
 • Medieträning för talespersoner
 • Planera, implementera, hantera och utvärdera krisövningar
 • 24/7 stöd vid nödsituation
 • Kurser och föreläsningar

 

Under

 • Krishjälp dygnet runt och dedikerat krisrum
 • Strategisk rådgivning
 • Operativ hantering av media och intressenter
 • Bevakning och rapportering av medier och sociala medier

 

Efter

 • Sammanfattning och analys av händelsen
 • Framtagande och genomförande av kommunikationsplan för att återställa förtroendet
 • Översyn av rutiner, verktyg och planering