AddSecure

Ett varumärke i förändring – strategisk varumärkesutveckling och grafisk identitet för europeisk leverantör av premiumlösningar inom säkrad data och kritisk kommunikation

Uppdraget

I samband med en serie företagsförvärv breddade och förnyade AddSecure sitt erbjudande. På kort tid expanderade företaget kraftigt till mer än 650 anställda i både Norden och övriga Europa. Varumärket, med rötter inom telekom- och bevakningsteknik sedan 1970-talet, rymdes då inte längre inom den tidigare företagsidentiteten som upplevdes som missvisande och daterad.

Geelmuyden Kieses uppdrag bestod i att strategiskt tydliggöra AddSecures ompositionering, med ny varumärkesplattform och en grafisk identitet som svarar både mot de nya medarbetarnas behov av en enande röst och kommunikation, och mot marknadens förväntningar av en modern IoT-orienterad aktör som löser affärs- och samhällsviktiga utmaningar inom en rad olika områden. Eller rent av livsviktiga, för AddSecures många kunder inom säkerhet och räddningstjänster, eller energi och smart fastighetsteknik.

Stategi och genomförande

Genom att omstrukturera och förtydliga AddSecures organisation och erbjudande skapades en helt ny plattform för varumärket. Varumärkets arv och ursprung säkrades, samtidigt som föråldrade delar reducerades bort och nya budskap, värderingar och vision för verksamheten formulerades. En varumärkesplattform, en företagspresentation och en film för att introducera det uppdaterade varumärket producerades. Stor vikt lades också vid material som bidrog till att förankra förändringsarbetet internt.

Den tidigare logotypen behölls för att säkra visuell kontinuitet, men färger, grafik, typografi, bildmanér och tone of voice förnyades i grunden. Riktlinjer och mallar för många olika typer av material och kanaler har utvecklats för att underlätta och förtydliga AddSecures fortsatta kommunikationsarbete.

Ett löpande samarbete

AddSecure är ett expansivt och innovationsinriktat företag. Det är ett varumärke i fortsatt utveckling, och tack vare ingående kundkännedom och i nära samarbete med kunden kan Geelmuyden Kiese stötta och bidra med flexibla konsultinsatser inom varumärkesutveckling och kommunikation för många olika behov.

Det inkluderar hittills bland annat företags- och produktpresentationer, office branding, display för mässor, strategisk copywriting, PR-arbete och Public Affairs, samt mediaträning och stöd vid ev. krishantering, med mera.

Hemsidan utvecklades av Creuna.