Backa – en unik satsning för en skola fri från sexuella kränkningar

Kampanjfilm, regi: Jakob Ström

Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar, skapades till följd av #metoo-rörelsen i ett unikt samarbete mellan fem svenska elev- och skolledarorganisationer. Målet var att göra verklig skillnad både direkt och långsiktigt för en tryggare skolmiljö genom kompetenshöjande insatser och förebyggande arbete.

De många målgrupperna – elever, skolpersonal, skolledare, föräldrar och allmänhet – var en kommunikativ utmaning. De krävde rätt tonalitet och riktade insatser. Arbetet baserades på ett grundligt insiktsarbete och faktisk kartläggning av problemet i samarbete med Novus:

Så många som sju av tio elever i våra högstadie- och gymnasieskolor uppgav att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i skolmiljö under det gångna året. Fyra av tio har dessutom sett skolkamrater utsättas för sexuella kränkningar i skolan.

Satsningen startade med en riksomfattande utbildningsturné i skolan. Den var startskottet för något mycket större. Med en hel varumärkesprofil och en egen digital utbildningsplattform kunde vi dela fakta och verktyg till väldigt många fler skolor och elever. Plattformen möjliggör workshops och att tillsammans upprätta en handlingsplan för den egna skolan.

För bästa genomslag koordinerades aktiviteterna med en kommunikationskampanj. Annonser och en emotionellt driven kampanjfilm producerades, lokala och nationella medier bearbetades, inflytelserika influencers bidrog, och initiativet spreds i projektägarnas egna kanaler och i sociala medier. Genomslaget har varit stort. Under kampanjperioden uppnåddes över 38 miljoner exponeringar, och kampanjfilmen har visats mer än 130.000 gånger.

Under turnén utbildades elever och skolledare på 208 skolor. Via backa.org har ytterligare över 10.000 elever hittills tagit del av våra utbildningar, och omkring 150 nya handlingsplaner för skolor är ett omedelbart resultat av arbetet. Den digitala utbildningsplattformen lever vidare så fler tillkommer.

Alla som genomgått Backa-utbildningar har fått verktyg till positiv förändring och kan med sin kunskap bidra till en tryggare skola. Det är tillsammans vi kan skapa förändring och stå upp för en bättre utbildningsmiljö och framtid för våra unga.

 

  • 208 Besökta skolor
  • 95% Gav höga betyg för utbildningsturnén
  • Över 10.000 Utbildade via backa.org
  • Över 130.000 Visningar av kampanjfilm
  • Över 38.000.000 Totalt antal exponeringar

 

Backainitiativet lanserades gemensamt av Sveriges Elevkårer, Sveriges Skolledarförbund, Lärarförbundet Skolledare, Sveriges Elevråd och Sveriges Elevråd – SVEA.