Bonus Copyright Access

Bonus Copyright Access är en förening som erbjuder avtalslösningar som ger laglig rätt att dela och kopiera upphovsrättsskyddat material, både i tryckt och digital form, internt på en arbetsplats eller i undervisning. Det är viktig då gränsdragningarna i dagens digitala värld är inte uppenbara för alla.

Upphovsrättslagen gör det möjligt att licensiera internationella upphovsrättigheter för detta kollektivt och på förhand, och BONUS verkar på uppdrag av 14 av Sveriges största bransch- och intresseorganisationer inom litterära och konstnärliga områden. Tack vare avtalen kan skolor, företag, myndigheter och organisationer använda upphovsskyddat material inom verksamheten, samtidigt som de tar ansvar för att återföra resurser till upphovshavare och nytt skapande.

Grafisk identitet, hemsida och informationsmaterial

Bonus – Bild, Ord, Not, Upphovsrätt i Sverige – var i behov av en omfattande uppdatering av sin grafiska profil och ny hemsida. Logotypen uppdaterades, samtidigt som igenkänning från dess tidigare form säkerställdes. Nya profilerande färger, grafik, typografi, bildmaterial och mallar utvecklades för att tydligt positionera verksamheten som aktuell, tydlig och tillgänglig.

Allmänhetens kännedom om Bonus är inte utbredd, även om alla kommunala skolor och förskolor, samt universitet och högskolor, har ett centralt tecknat avtal. Det gjorde det viktigt att lättillgängligt förklara det komplexa i föreningens uppdrag och betydelsen av att ta ansvar för upphovsrätten och ett kulturellt kretslopp genom att teckna avtal. Att i nära samverkan med kunden formulera texter för hemsida och presentationsmaterial var därför också ett omfattande och prioriterat arbete.

 

www.bonuscopyright.se

Laptop som visar Bonus hemsida