Sveriges Bryggerier

Utmaning

Antalet bryggerier runt om i Sverige har ökat explosionsartat de senaste åren och är idag över 350 stycken. Sveriges Bryggerier, Sveriges äldsta branschorganisation, representerar en näring som omsätter närmare 15 miljarder kronor per år, har runt 4 000 anställda och skapar 60 000 arbetstillfällen i Sverige. Sveriges Bryggerier vill skapa en tydligare position och kommunicera sitt uppdrag på ett sätt som både representerar den anrika historien och den samtida frodande bryggerinäringen.

Strategi och genomförande

Att ta fram en ny varumärkesplattform, för att positionera Sveriges Bryggerier som en tydlig och samverkansorienterad samhällsaktör. Arbetet inkluderade också strategisk rådgivning kring organsiationens verksamhetsområden.

Resultat

Arbetet resulterade i en ny kommunikationsstrategi, en ny grafisk manual och en ny webbplats. Allt i enlighet med strategin att skapa en enhetlig och sammanhållen bild av Sveriges Bryggerier, såväl internt som externt.