Sveriges Bryggerier

Antalet bryggerier runt om i Sverige har ökat explosionsartat de senaste åren och är idag över 350 stycken. Sveriges Bryggerier, Sveriges äldsta branschorganisation sedan 1885, representerar en näring som omsätter närmare 15 miljarder kronor per år, har runt 4.000 anställda och skapar 60.000 arbetstillfällen i Sverige. Medlemmarna producerar såväl öl som läsk och vatten.

Sveriges Bryggerier vill skapa en tydligare position och kommunicera sitt uppdrag på ett sätt som både representerar den anrika historien och den samtida livskraftiga bryggerinäringen.

Strategi och genomförande

Uppdraget innebar att utveckla en ny varumärkesplattform, för att positionera Sveriges Bryggerier som en tydlig och samverkansorienterad samhällsaktör. Arbetet inkluderade också strategisk rådgivning kring organisationens verksamhetsområden. Det berör frågor om alkohol- och näringslivspolitik, såväl som om hållbarhet och återvinning.

Resultat

Arbetet resulterade i en ny kommunikationsstrategi, en ny grafisk manual och en ny webbplats. Allt i enlighet med strategin att skapa en enhetlig och sammanhållen bild av Sveriges Bryggerier, såväl internt som externt.