København | Ydelse

Krisekommunikation: Fra «Golden Hour» til «Golden Minutes»

 

En krise rammer, når du mindst venter det. Globalisering, shitstorms, datakriminalitet og sociale medier har gjort os stadig mere sårbare. Det stiller høje krav til din organisations kriseberedskab og krisehåndtering.

I Geelmuyden Kiese definerer vi en krise som en hændelse, der brat rokker ved tilliden til organisationen. Der findes mange typer af kriser, men fælles for dem alle er, at de rammer, når du mindst venter det. Det er der, at forberedelse og kriseberedskab er afgørende.

Kriser sætter organisationer på prøve, da efterspørgslen efter information kan være ubegrænset, samtidig med, at de organisatoriske ressourcer er begrænsede. Desuden udvikler kriser sig hurtigere i dag end tidligere. Vi siger, at «The Golden Hour» er blevet til «The Golden Minutes». På Facebook og Twitter kan kriser blive omtalt og delt af flere tusinde personer i løbet af sekunder.

I Geelmuyden Kiese har vi håndteret små og store kriser i over 25 år. Man bliver god til ting, man gør tit. Vores kriseteam består af erfarne rådgivere, som ved, hvordan det er at lede og styre sig gennem kriser. De er eksperter i at give strategisk og operativ rådgivning i pressede situationer.

For os handler god krisehåndtering om at normalisere din forretning eller organisation så hurtigt som muligt. Du må derfor foretage de rigtige strategiske valg, give rigtige informationer til særlige interessenter på det rigtige tidspunkt. Det er det, vi er eksperter i.

Gennem ledelse, håndtering og proaktiv kommunikation, vil du kunne forebygge kriser, begrænse kriser og opretholde troværdighed og tillid hos dine interessenter.

Vi hjælper dig og din organisation før, under og efter krisen.

Før

 • Risikovurderinger, interessentanalyser og risikoanalyser
 • Udvikling og revidering af rutiner, værktøj og planer
 • Træning af talspersoner
 • Planlægge, gennemføre og lede, samt evaluere beredskabsøvelser
 • Medietræning
 • Beredskabsplaner

 

Under

 • 24/7 bistand
 • Strategisk rådgivning
 • Operativ håndtering af medier og interessenter
 • Medieovervågning og rapportering
 • SoMe overvågning og håndtering

Efter

 • De-brief og analyse efter hændelse
 • Udvikling af plan for opbygning af omdømme og kommunikation
 • Revidering af rutiner, værktøj og planer
 • 24/7 beredskap (MRT) og krisetelefon
 • Kurser og foredrag