Tilbage

Ydelse

Public Affairs

Vores syn på Public Affairs

Vi er af den overbevisning, at public affairs-indsatser skal kobles tæt til forretningsstrategien. Kun når en public affairs-indsats understøtter forretningsstrategien, kan virksomheden se en egentlig værdiskabelse af indsatsen.

Det stiller krav til os som rådgivere. Vi står på årtiers erfaring med public affairs i Danmark, Norge og Sverige har et bredt politisk netværk på tværs af politiske skel. Men det er i vores optik ikke nok. Vi er nødt til også at kende de sektorer, som vores kunder driver forretning i.

Vi har derfor opbygget dybdegående sektorkompetencer og netværk på de områder, som vi rådgiver inden for. Vi tror på, at vi ved at forene vores erfaringer fra politik og kommunikation med en solid faglig sektorforståelse kan rådgive vores kunder om, hvordan de med public affairs som værktøj kan understøtte realiseringen af deres forretningsstrategier.

I Geelmuyden Kiese har vi en bred forståelse af public affairs. Vi er af den overbevisning, at det kræver mere end et godt netværk at flytte magt og skabe blivende forandringer. Hvis man som virksomhed skal trænge igennem med sit forslag til, hvordan samfundet bør indrettes, er det i vores optik afgørende, at står på et solidt fagligt fundament. Det er vores udgangspunkt. Men fakta vinder sjældent over følelser. Vi arbejder derfor ud fra en forståelse af, at det faglige udgangspunkt skal sættes i spil via en række indflydelseskanaler. Nogle gange med et stærkt emotionelt touch. Andre gange med et solidt fagligt argument.

Vi har derfor opbygget kompetencer inden for sociale medier, PR, kampagner, analyse og meget mere, som vi sætter i spil, når vi hjælper vores kunder med at drive en effektiv public affairs-indsats.

Vores rådgivning er drevet af vores værdier – åbenhed, integritet, mod og humor. Vi arbejder for et åbent samfund. Vi tror på, at bedre information giver bedre beslutninger og et bedre samfund.

Vi leverer blandt andet:

  • Stakeholderanalyser
  • Politisk analyse
  • Public Affairs-strategi
  • Taktiske Public Affairs-planer og indsatser
  • Budskabsudvikling og budskabstræning
  • Politisk interessevaretagelse
  • Alliancebygning

Relevante cases

Kontakt os

Vil du høre mere om vores arbejde med Public Affairs?

I mere end 30 år har vi hjulpet danske og internationale virksomheder med at udvikle og styrke deres rammebetingelser i Skandinavien.

Tag fat i os for en uforpligtende snak eller tilbud, og få vores bud på, hvordan vi kan hjælpe dig.