Tilbage

Universal Robots

Danske robot-virksomheder opnår indflydelse på vigtigt EU direktiv

Geelmuyden Kiese (GK) og FTI Consulting indgik et samarbejde med tre danske robotvirksomhede i den kollaborative robotindustri (cobot-industri). GK og FTI’s indsats skulle hjælpe med at håndtere konkrete regulatoriske risici, og dermed gøre det muligt for virksomhederne at fortsætte deres vækst på det europæiske marked.

SITUATION

Geelmuyden Kiese (GK) og FTI Consulting indgik et samarbejde med tre danske robotvirksomhede i den kollaborative robotindustri (cobot-industri). De tre virksomheder er alle globale markedsledere og europæiske succeshistorier. Samarbejdet havde til formål at hjælpe virksomhederne med at håndtere et forretningskritisk forslag fra EU kommissionen: Maskindirektivet, der allerede var i en fremskreden fase.

Udspillet indebar forpligtelser, som ville have en direkte negativ indvirkning på virksomhedernes forretningsmodel og europæiske SMV’ers konkurrenceevne. GK og FTI’s indsats skulle hjælpe med at håndtere konkrete regulatoriske risici, og dermed gøre det muligt for virksomhederne at fortsætte deres vækst på det europæiske marked

VORES ROLLE

GK’s rolle var at bidrage med forståelse af beslutningsprocesserne i EU og understøtte virksomhedernes interessevaretagelse. Vores mandat var at udvikle en strategi, der kunne hjælpe virksomhederne med at øge bevidstheden om udfordringerne i udspillet fra EU-kommissionen blandt centrale politiske beslutningstagere, samt at eksekvere strategien i samarbejde med virksomhederne.

Det strategiske narrativ, som vi udviklede for virksomhederne var at fokusere på at betone vigtigheden af cobots for SMV’er og EU’s industrielle konkurrenceevne samt konsekvenserne ved det fremlagte direktiv overfor strategisk udvalgte stalkeholders.
For at lykkedes med dette afviklede vi mere end 100 stakeholdermøder med centrale aktører i Bruxelles, Danmark og udvalgte medlemsstater med henblik på at bygge en alliance af aktører, der støttede virksomhedernes position.

RESULTATET

Efter en vellykket indsats lykkedes det os at øge bevidstheden og opnå støtte fra centrale politiske interessenter både i Danmark og i EU-institutionerne. Bekymringerne fra kunderne blev taget med på råd, og den endelige formulering af direktivet afspejlede et positivt resultat for de tre virksomheder og resten af cobot-industrien.

Som et resultat heraf den europæiske EU’s cobot-industri være i stand til at fortsætte deres positive vækst i en sund og fremtidssikret juridisk ramme.Samtidig har indsatsen muliggjort, at europæiske SMV’er, der anvender collaborative robotter i deres produktion, være i stand til at bevare deres internationale konkurrenceevne.

Dette tjener som et klart eksempel på, at danske virksomheder med begrænsede ressourcer og størrelse med den rigtige strategiske indsats er i stand til at få succes med målrettet interessevaretagelse og opnå indflydelse på europæisk plan.

Ydelser

  • Public Affairs
  • Strategi

Kontakt os

Vil du høre mere om vores arbejde med Public Affairs?

I mere end 30 år har vi hjulpet danske og internationale virksomheder med at udvikle og styrke deres rammebetingelser i Skandinavien.

Tag fat i os for en uforpligtende snak eller tilbud, og få vores bud på, hvordan vi kan hjælpe dig.