Tilbage

Alstom

Fremtidens Tog

Med proaktivt pressearbejde og langsigtet interessenthåndtering hjalp vi en af verdens største infrastrukturvirksomheder med at udbygge sin danske tilstedeværelse og vinde Danmarkshistoriens største togudbud.

Udfordring

Alstom er en af verdens førende togleverandører, men opfattelsen af Alstom som en innovativ og driftssikker virksomhed med omfattende kompetencer og indsigt i jernbaneområdet var ikke tilstrækkeligt etableret. Derfor ønskede Alstom at arbejde aktivt med sit omdømme forud for DSB's store udbud om Fremtidens Tog.

Strategi og eksekvering

Vi udviklede en række aktiviteter, som kunne øge Alstoms synlighed og styrke samarbejdsrelationen til interessenter. Gennem konferencer, PR-arbejde, sociale medier og interessentdialog arbejdede vi med at synliggøre Alstoms løsninger på den grønne omstilling i transportsektoren. Samtidig rådgav vi løbende om den løbende politiske debat inden for transportområdet.

Resultater

Efter en flerårig udbudsproces, tildelte DSB i april 2021 opgaven om at levere Fremtidens Tog til Alstom. Alstom fik igennem hele projektets løbetid fine medieomtaler og gode interessentdialoger, som alt i alt har styrket Alstoms position i Danmark og skabt et godt udgangspunkt for fremtidige forretningsmuligheder.

Ydelser

  • Corporate Reputation
  • Public Affairs
  • Strategi

Kontakt os

Vil du høre mere om vores arbejde med Public Affairs?

I mere end 30 år har vi hjulpet danske og internationale virksomheder med at udvikle og styrke deres rammebetingelser i Skandinavien.

Tag fat i os for en uforpligtende snak eller tilbud, og få vores bud på, hvordan vi kan hjælpe dig.