Tilbage

Cadeler

Netværksfrokost og grøn omstilling på Folkemødet

Cadeler samlede centrale aktører største indenfor grøn omstilling og uddannelse til netværksfrokost på Folkemødet med fokus på, hvordan Danmark kan uddanne og tiltrække flere talenter, så der kan sættes strøm til den grønne omstilling.

UDFORDRINGEN

I 2022 besluttede Folketinget, at den danske offshore-kapacitet skal femdobles i 2030. For at kunne matche efterspørgslen på havvind tredobler det danske vindrederi Cadeler flåden og skal i løbet af få år rekruttere flere hundrede søfolk, geologer og ingeniører. Det kræver flere kloge hoveder og hænder i en tid, hvor arbejdsmarkedet allerede er presset med mangel på arbejdskraft og global konkurrence om talenter. Det er en udfordring, som Cadeler ikke kan løse alene, men som skal ske i samarbejde med branchen, uddannelsessektoren og politikerne.

STRATEGI OG EKSEKVERING

En af de begivenheder, der samler hele branchen og de danske politikere, er Folkemødet på Bornholm. Det var derfor en oplagt mulighed at sætte temaet på dagsordenen. GK planlagde en privat netværksfrokost og inviterede 15 udvalgte og vigtige interessenter fra branchen til en diskussion af mulige løsninger på udfordringen. Vi etablerede et samarbejde med Ingeniørforeningen, der holdt oplæg om, hvordan vi får flere unge til at finde vej til de maritime og tekniske uddannelser. CEO for Cadeler Mikkel Gleerup var vært og fortalte om de udfordringer, som vindrederiet selv oplever i forhold til ugennemsigtige regler og vilkår, der gør det svært at tiltrække de dygtigste talenter fra udlandet.

RESULTATET

Netværksfrokosten var en stor succes med fuldt hus og deltagelse af bl.a. Dansk Erhverv, Green Power Denmark, DTU, HOFOR og mange flere vigtige aktører fra branchen. I strålende sol i baghaven diskuterede gruppen ivrigt udfordringerne med mangel på arbejdskraft og tiltag til at løse rekrutteringsudfordringen. Netværksfrokosten på Folkemødet var blot startskuddet, og Cadeler fortsætter arbejdet med at sætte fokus på det vigtige emne i samarbejde med resten af branchen. Samtidig har Cadeler meldt ud, at rederiet vender retur på Folkemødet næste år.

Ydelser

  • Corporate Reputation
  • Finansiel kommunikation og Investor Relations
  • PR
  • Public Affairs
Se alle cases

Kontakt os

Vil du høre mere om vores arbejde med Public Affairs?

I mere end 30 år har vi hjulpet danske og internationale virksomheder med at udvikle og styrke deres rammebetingelser i Skandinavien.

Tag fat i os for en uforpligtende snak eller tilbud, og få vores bud på, hvordan vi kan hjælpe dig.