Gunnar Mathisen er senior partner i Geelmuyden Kiese. Gunnar Mathisen jobber med energi og miljø-sektorene og har et spesielt ansvar for myndighetskontakt i selskapet. Gunnar Mathisen har tidligere arbeidet i Olje- og energi-, Nærings- og Miljøverndepartementet. Han har vært ekspedisjonssjef og hatt en rekke andre lederoppgaver. Han har også arbeidet i OECD i Paris, i Europakommisjonen og Den norske EU-delegasjonen i Brussel, og ved Den norske ambassaden i Beijing. Gunnar Mathisen har også journalisterfaring og har skrevet fagbøker om bl.a. norsk politikk og administrasjon, om EU og om det kinesiske styringssystemet. Han er statsviter fra Universitetet i Oslo.