Om oss

Samfunnsbyrået Geelmuyden Kiese ble etablert i 1989. Vi er mer enn 120 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, København og Stockholm.

Et nordisk fullservice kommunika­sjons­byrå

Geelmuyden Kiese er et mangfold av selvstendige mennesker med kunnskap og holdninger

Vårt utgangspunkt er alltid forståelse og engasjement for samfunnet vi lever i. Basert på innsikt, strategi og kreativitet flytter vi makt for våre kunder. Vi løser alle oppgaver innen strategisk kommunikasjon, krisekommunikasjon, innsikt og analyse, samfunns- og myndighetskontakt, finansiell kommunikasjon, merkevarebygging, PR, reklame, innholdsmarkedsføring, digital kommunikasjon, forbrukerkommunikasjon og fysiske og digitale arrangementer.

Vår visjon er å arbeide for et åpent samfunn, og kjerneverdiene våre er åpenhet, mot, integritet og sans for humor. Vi jobber tett med våre oppdragsgivere for at de skal nyte tillit og legitimitet i sine markeder, blant ansatte, kunder, eiere, myndigheter og andre interessenter.

Det har gjort oss til et av Europas mestvinnende byråer i internasjonale kommunikasjonskonkurranser, med priser blant annet i International Content Marketing Awards, Cannes Lions, Eurobest og Sabre Awards.

Gjennom vårt internasjonale nettverk Ketchum kan vi nå ut i mer enn 70 land og markeder.

Geelmuyden Kiese er medlem av Transparency International.

Se kundeliste

Kompensasjon for estimert CO2-utslipp

GK ønsker å lage et klimaregnskap for våre tre nordiske kontorer.

Per dags dato har vi ikke dette for totale CO2-utslipp innenfor kategoriene scope 1, 2 og 3. For å estimere utslippene velger vi å bruke et gjennomsnitt på 2 tonn Co2 per ansatt, på tvers av alle tre land. For å regne på klimagassutslippene baserer vi oss på en analyse fra vår samarbeidspartner CemaysNordic. Ifølge deres analyser varierer gjennomsnittsberegningen for kontorvirksomhet i Norden mellom 0,5 og 2,5t Co2 per ansatt. Beregningen påvirkes av hva slags type virksomhet det er snakk om, og også hvilke utslipp fra scope 3 som inngår i tallgrunnlaget.

GK ønsker å plassere seg i øvre del av anslaget med 2 tonn per ansatt. Med en stab på 120 ansatte (per 27/10 2022), er vårt totale gjennomsnittlige årlige utslipp derfor 240 tonn Co2.

Vi kompenserer dette ved å kjøpe Gold Standard-verifisert kreditt i et solvindprosjekt i India. Du finner sertifikatet her.

Hva vi tror på

I Geelmuyden Kiese jobber vi for et åpent samfunn. Bedre informasjon gir bedre beslutninger og bedre samfunn. Vi tror at mangfold er en styrke, og at kreativitet er kommunikasjonens hjerte.

 • Åpenhet

  Åpenhet er en forutsetning for tillit. Skal vi skape endring trenger vi tillit. Åpenhet ligger til grunn for godt samarbeid, for empati og for læring. Vi utfordrer oss selv og våre kunder til å være åpne og direkte, også når det er vanskelig.

 • Integritet

  Vi bygger tillit over tid ved å gi våre kunder de råd som vi selv mener er de beste, selv om kunden kanskje helst ville høre noe annet. Ved å etterleve de verdier vi setter høyt er vi tydelige og gjenkjennelige. Vi gjør det vi sier vi skal gjøre.

 • Mot

  Vi trenger mot for å skape endring. Kreativ kommunikasjon som skaper endring, er modig. Vi skal ha mot til å bevege oss utenfor komfortsonen, til å vokse, og utfordre oss selv og omgivelsene. Vi skal ha mot til å sette ambisiøse mål, og stamina til å nå dem.

 • Sans for humor

  Vi verdsetter humor og humoristisk sans som en kilde til befriende samarbeid og glede i krevende prosesser. Det er lov å le av hverandre, men aller best å le av seg selv.