Håkon Snortheim er juniorkonsulent i Geelmuyden Kiese og jobber med samfunnsanalyse, myndighetskontakt og EU/EØS-saker.

Håkon har en bachelorgrad i Kommunikasjonsledelse fra Handelshøyskolen BI i Oslo, der han spesialiserte seg på mediebransjen og samferdsel. I løpet av studietiden gjennomførte Håkon et internship i Flytogets kommunikasjonsavdeling.

Snortheim representerer Høyre i kommunestyret i Nannestad, der han også sitter i oppvekst- og kulturutvalget. Håkon har flere verv i Høyre og er 1. nestleder i Unge Høyre. Han er fra Nannestad i Viken.