Kristoffer Gustavsen

Juniorpartner og rådgiver
Kristoffer Gustavsen

Kristoffer Gustavsen er rådgiver og fagansvarlig for politikk og myndighetskontakt. Hans kjernekompetanse er innen myndighetskontakt, krisehåndtering, medietrening og strategisk rådgivning. Gustavsen jobber særlig innenfor fagfeltene helse, sport og samferdsel.

Gustavsen jobber med offentlige og private kunder, og har også flere års erfaring med internasjonale kunder.

Gustavsen har over 12 års erfaring med politisk arbeid lokalt og nasjonalt, og har bred erfaring med organisasjonsarbeid. Han har hatt en rekke ledende verv i Høyre og Unge Høyre. Han har vært Nestleder i Unge Høyres Landsforbund, og sittet i Arbeidsutvalget til Oslo Høyre. Han har også sittet i Oslo bystyre i to perioder fra 2011 til 2019, der han satt i Helse- og sosialkomiteen, Byutviklingskomiteen og Samferdsel- og miljøkomiteen. I dag er han vararepresentant i sistnevnte komite.

Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og skrev masteroppgave om påvirkningshandel.