Fakta på bordet

Norsk sjømat er etterspurt i hele verden. Omsetningen øker hvert eneste år, og passerer 90 milliarder kroner i 2016. Tilliten til havbruksnæringen har likevel aldri vært lavere.

FN peker på Norge når verdensorganisasjonen forteller hvordan verdens munner skal mettes i fremtiden. Det handler ikke om at Norge bare skal eksportere sjømat, men også teknologi og kompetanse slik at andre steder i verden blant annet kan lære hvordan norske fiskeri- og havbruksselskaper tenker og utvikler bærekraftige løsninger. Sintef understreker at havbruk og aquakultur er den mest klimavennlige måten å lage mat på.

I Norge, og etter hvert andre flere land i verden, setter forbrukerne stadig større krav til hvordan maten produseres. Det handler om dyrevelferden til fisken, utslipp til hav og i sjø, påvirkning på nærliggende områder, sosiale ringvirkninger – og ikke minst om fisken er trygg og sunn å spise.
Det er veldig mange ting som påvirker tilliten til norsk fiskeri- og havbruksnæring. Fra politikere som ikke står på barrikadene for næringen, via alvorlige hendelser i næringen og næringsaktører som velger å ikke kommentere i media, til debatten som skjer i media. Men også alle de positive sakene som forteller om innovasjon og en løsningsorientert næring. Byråkraten som bestemmer rammebetingelsene til næringen. Politikere som avgjør lokasjoner for havbruk. Og ikke minst de som selger produktene som lages.

Samtidig som mye har blitt mer transparent, har det blitt enda mer krevende å finne frem i byråkratiet. Driver du et havbruksselskap eller et fiskeri, er det helt avgjørende å forstå hvordan man finner frem i systemet. Hvem bestemmer? Hvilke konsekvenser får det for min bedrift? Uansett om du skal få bedre rammebetingelser, få ny teknologi eller selge en innovativ app må du kjenne systemet og forstå hvem som er dine viktigste interessenter.

Geelmuyden Kiese kan levere:

  • PR-tjenester
  • B2B og B2C strategier
  • Lansering av nye produkter/tjenester
  • Kampanjer
  • Stakeholderanalyser
  • Analyser og rapporter
  • KOLs management
  • Myndighetskontakt
  • Digital markedsføring

Kontaktpersoner