La det swinge!

Hans Geelmuyden Eier og styreleder i Geelmuyden Kiese Gruppen
Illustrasjon: Fredrik Edén

Til tross for alt tompratet servert av Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum den siste måneden, slipper de billig unna GKs tåkepris denne gangen. Ikke en gang den viktige informasjonen om at Vedum er unnfanget i skogene ved Hurdalssjøen nådde opp. Det gjorde derimot en ungdomspolitiker fra Fremskrittspartiet, og en utskremt kommunikasjonsrådgiver i Norwegian.

Tåkelur: Herman Fåne

Kaffen var knapt traktet på Hurdalssjøen konferansehotell før AUF seilte slagskipet KNM Kravstor opp Andelva og inn i den harmoniske innlandsfjorden. Anført av kapteinen, AUF-leder Astrid Hoem var beskjeden klar: ingen fra PR-bransjen skal inn i Støres regjering. AUFs krav ble imidlertid raskt torpedert av Herman Fåne i FpUs sentralstyre:

«For AUF må det være et tankekors at bransjen flere ganger har tatt til orde for å innføre et lobbyregister på Stortinget for å gi mer åpenhet. Men da har Arbeiderpartiet alltid stemt mot. Det er kanskje fordi de ikke ser seg tjent med åpenhet rundt samrøret med LO? (…)

Hvis de eneste som kan fylle politiske stillinger er broilere fra AUF som aldri har gjort annet enn å sitte på studiesirkler og ruslet frem og tilbake mellom Folkets Hus og Arbeiderpartikontorene, er det et langt mer alvorlig problem.»

VG, 28.09.2021

Vi i Geelmuyden Kiese er helt enig i at demokratisk medvirkning må skje åpent. Derfor vil vi gjerne invitere politikere fra alle partier til å skygge oss en arbeidsdag i våre kontorer i Universitetsgaten.

Demokratiet vårt trenger mennesker som skjønner politiske prosesser, og hvordan politikere tenker. Politikere vet ikke alt. De vet faktisk ganske lite. De er vanlige folk, som du og jeg. De er generalister som er avhengig av innspill fra enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter for å ta opplyste valg. Derfor er det flott at vårt politiske system legger til rette for medvirkning. Men hvordan medvirke? Selv om politikerne selv mener de er tilgjengelige, betyr ikke det at de faktisk er det. Bransjen vår eksisterer fordi det politiske systemet er så avansert at selv klok statsviterne sliter med å forstå beslutningsprosessene. Og skal du medvirke, må du kjenne status i prosessen, hvem du skal kontakte, hva du skal si, hvem som har makten, eller hvordan du kan mobilisere for saken sin.  Det er som gå tur i Hurdalsskogen med kompass, men uten kart.

Åpenhet er en forutsetning for god demokratisk medvirkning. I Geelmuyden Kiese selger vi ikke kontaktnett. Vi vil ikke «ringe en venn» og «fikse et møte i løpet av kvelden». Skal man få gjennomslag i politiske prosesser må man jobbe langsiktig og systematisk innenfor rammene av det demokratiske systemet: research og analyse, budskapsutvikling, kartlegging av interessenter, møteinvitasjoner og dialog. Det er dette som er medvirkning, og ikke påvirkning. Medvirkere jobber ikke med trolldom. Det er bare næringslivsledere og enkelte politikere som tror det.

Vi jobber sjeldent med Norges største selskaper eller organisasjoner. Bondelagets, LO-, NHO- og Equinors kommunikasjonsavdelinger er større enn hele vår arbeidsstokk. De medvirker på egenhånd. Våre kunder er vanligvis små og mellomstore bedrifter som jobber med spesifikke saker som de er opptatt av. De har sjeldent budsjetter til å ansette ett årsverk for å jobbe med politikk. De vil heller investere i det bedriften tjener penger på. Da er det bra at de kan kjøpe tjenestene de trenger i rådgiverselskapene, på samme vis som bedriftene kjøper regnskapstjenester og advokattjenester.

Skal man nekte folk fra kommunikasjonsbransjen posisjoner i politikken, må man nekte alle som jobber med medvirkning det samme. Da vil det fort bli skrint i Arbeiderpartiets rekker. Faktisk er det Arbeiderpartiet og AUF som bør gå stillest i dørene. LO brukte i år 24 millioner kroner av medlemmenes kontingentpenger på å sponse en valgkamp, for så å kreve posisjoner, politisk gjennomslag og statsrådsposter tilbake.

Dersom de politiske partiene skal nekte sine tillitsvalgte å dele kompetansen sin om den politiske virkeligheten, er det bare å gratulere Bondelaget, LO, NHO og Equinor med rød løper inn i maktens korridorer. Resten av nærings- og organisasjonslivet blir stående med luen i hånden på utsiden. Hoem og AUF behøver dessuten ikke å bekymre seg for bransjen vår. Særinteresser er det nok av i Støres regjeringsprosjekt allerede!

Tåkeprat: Eline Hyggen Skari

Norwegian begynner å få luft under vingene, selv om det siste året har vært turbulent. Kursen på statlige krisepakker har vært langt høyere enn selskapets egen aksjepris. Da er det mange kostnader som må kuttes for å få sugerør ned i Finansdepartementets pengebinger. Det enkleste kostnadskuttet er å kutte i kundeservicen. Da er det ikke rent lite lumpent av konsernsjefen, markedssjefen og kommunikasjonssjef å sende en stakkars kommunikasjonsrådgiver ut for å besvare spyttklysene fra de lojale kundene.

 «I forbindelse med rekonstruksjonen ble vi i februar tvunget til å pause all opptjening og bruk av cashpoints og Rewards-fordeler på flybilletter. Vi varslet samtidig alle medlemmer om en mulig midlertidig begrensning på bruk av poeng etter pausen.»

E24, 30.09.2021

Jeg tror den nye regjeringen vil klare seg fint uten forhenværende GK-ansatte. I Norwegian er det meg bekjent kun en eks-GKer. Kanskje flyselskapet trenger flere?

Hold fast og hold ut!

Hans Geelmuyden