Frida Berg

Partner & Nordic Client Director
Frida Berg

Frida Berg är senior rådgivare och partner på Geelmuyden Kiese Sverige. Frida arbetar som senior rådgivare inom varumärkesarbete, CSR och samhällskommunikation och har omfattande erfarenhet av krishantering, både som konsult och från näringslivet. Frida arbetar med positionering av varumärken inom vitt skilda branscher som mat och dryck, teknik, försäkring, djursjukvård, IT, ideella organisationer och konsumentprodukter.

Frida kommer närmast från McDonald’s Sverige, där hon varit presschef under fyra år och arbetat med bilden av McDonald’s i media, både reaktivt och proaktivt. Hon har även agerat talesperson för McDonald’s och varit rådgivare åt andra talespersoner i media.

Frida är utbildad till journalist på Skurups Folkhögskola och har en magisterexamen i statsvetenskap från Lunds Universitet.