Integritetspolicy

Så här behandlar vi personuppgifter

 

Geelmuyden Kiese behandlar din personliga information när du besöker vår hemsida, använder våra tjänster eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. Vi gör detta för att lösa uppdrag och leverera överenskomna tjänster. Om du godkänner kan vi också behandla din personliga information för andra ändamål.

Du ska känna dig säker på att din personliga information behandlas på ett korrekt sätt. Denna sekretesspolicy berättar hur vi samlar in personuppgifter och vad vi använder dem. Den innehåller också information om hur vi skyddar din personliga information, vem vi delar dem med och dina rättigheter.

 

Vad är personlig information?

Personlig information är all information som kan vara kopplad till en individ, direkt eller indirekt, inklusive namn, postadress, e-postadress, IP-adress och mobilnummer. All användning av personuppgifter (insamling, registrering, lagring, sammanställning och offentliggörande) betraktas som behandling av personuppgifter.

Vem är behandlingsansvarig?

Geelmuyden Kiese (Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo) är ansvariga för att personuppgifter vi behandlar i samband med internet , våra tjänster eller när du kommer i kontakt med oss på annat sett.

Ett företag som behandlar data för vår räkning kallas dataprocessor. Samarbetet styrs av databehandlingsavtal med tydliga mål och tydliga riktlinjer. Detsamma gäller om Geelmuyden Kiese är en dataprocessor för våra kunder.

Vilken personlig information behandlar vi?

Geelmuyden Kiese behandlar personlig information inom följande kategorier:

 • Grundläggande information om dig, till exempel namn och kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer etc.).
 • Demografisk information, t.ex. födelsedatum och kön.
 • Information om din eller din arbetsgivares kundrelation med oss, såsom service- och orderinformation, betalningsinformation och förfrågningar.
 • Information när du besöker våra webbsidor (inklusive datum och tid, typ av PC / mobiltelefon, operativsystem och webbläsare du använder, IP-adresser, skärmstorlek etc.)
 • Övriga upplysningar som samlats in på grundval av ditt samtycke. I det här fallet får du specifik information om vilken information vi samlar in och vad de används till när vi begär ditt samtycke.

Det är frivilligt att ge oss tillgång till din personliga information. I vissa fall kan vi dock behöva sådan information för att leverera avtalade tjänster, kontakta dig etc.

Hur får vi personlig information om dig?

Vi samlar information på flera sätt:

 • Vi tar emot personlig information direkt från dig när du skickar oss e-post, registrerar dig för ett möte eller kontaktar oss på andra sätt. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla den tjänst du har beställt eller att följa upp dina förfrågningar.
 • Vi tar emot personlig information indirekt från dig när du använder våra tjänster, till exempel. våra webbplatser etc. Dessa uppgifter är viktiga för att förbättra och anpassa de tjänster vi erbjuder dig.
 • Vi mottar personlig information från andra källor när du kommer i kontakt med våra medlemsförbund via distributionskanaler som är kopplade till våra distributionskanaler eller om din information är tillgänglig för allmänheten. Denna information är viktig för oss att förbättra och anpassa de tjänster vi erbjuder dig.

Vad använder vi personliga uppgifter till?

Geelmyuden Kiese använder personlig information för följande ändamål:

 • Leverera produkter / tjänster: Vi bearbetar personlig information för att tillhandahålla och leverera produkter / tjänster till dig. Till exempel behandlas din information för att hantera våra klientuppgifter, inklusive fakturering och annan hantering av kundrelationer. Vi använder även data för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse, bland annat genom automatisk inloggning och anpassning av visningsinnehåll.
 • Utveckling och analys: Vi använder analysverktyg för att utvärdera hur vår webbplats används. Till exempel mäter vi antalet besökare, vilka sidor som besöks, hur länge besöket varar och liknande. Statistiken används vanligtvis i aggregerad form. Det innebär att informationen inte kan kopplas till dig som person.
 • Försäljning och marknadsföring: Vi använder både anonyma uppgifter och personuppgifter för marknadsföring i enlighet med gällande lagar. Dessa aktiviteter inkluderar marknadsföring av produkter och tjänster, inklusive att skapa publik, anpassa marknadsföring till dina behov och skicka ut nyhetsbrev och annan information du har begärt.]
 • Jobbmeddelanden och anställning: Vi använder personuppgifter för att utvärdera kandidater som ansöker om positioner hos oss, antingen oönskat eller genom tillkännagivande.
 • Informationssäkerhet och missbruk av tjänster: Vi kommer att kunna behandla personlig och trafikinformation för att säkerställa god säkerhet i alla våra tjänster. Vi kommer också att kunna behandla personuppgifter
 • [Uppfyllande av lagstadgade krav: Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade uppgifter, t.ex. i samband med redovisning och att lämna information till behörig myndighet när det krävs av oss i enlighet med norsk lag.]
 • [Andra ändamål du har godkänt: Vi kommer att kunna behandla dina personuppgifter för alla andra ändamål som du uttryckligen samtyckte till.]

Varför får vi behandla din personliga information?

Vår behandling av din personliga information kan baseras på en eller flera av följande skäl: i) ditt samtycke ii) fullgörande av avtal med dig (iii) uppfyllande av en rättslig skyldighet eller (vi) för ändamål som är relaterade till ett berättigat intresse

Hur skyddar vi din personliga information?

Geelmuyden Kiese har fastställt rutiner och åtgärder för att säkerställa att obehöriga personer får tillgång till din personliga information. All behandling av informationen överensstämmer med gällande lag. Åtgärderna innefattar bland annat regelbundna riskbedömningar, tekniska system och fysiska förfaranden för att skydda informationssäkerhet och rutiner för att verifiera inspektions- och korrigeringsförfrågningar.

När tar vi bort personlig information?

Geelmuyden Kiese lagrar inte personlig information längre än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller att uppfylla syftet med behandlingen på annat sätt. Det är viktigt att informationen vi har om dig är korrekt och aktuell. Om du märker ett misstag uppmanar vi dig att kontakta oss. Du kan också kontakta oss om du vill att information ska raderas.

Vem delar vi personuppgifter med?

Om du inte har lämnat separat samtycke kommer dina personuppgifter endast att lämnas ut till andra där det är nödvändigt att uppfylla vårt uppdrag. Vi kommer också att kunna dela personlig information med våra tekniska underleverantörer, till exempel Office 365, och internt i GK-gruppen. All datautbyte görs i enlighet med tydliga riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om det finns en lagstadgad utlämningsskyldighet, kommer de offentliga myndigheterna också att få information

Dina rättigheter

Sekretessreglerna ger dig en mängd rättigheter, inklusive rätten till tillgång, rättelse och radering i den personliga information som vi har lagrat på dig.

Vi bryr oss om  att de personuppgifter vi har lagrat om dig är korrekta och aktuella. Om du upptäcker att informationen vi har lagrat om dig är felaktig uppmanar vi dig att kontakta oss enligt nedan. Detta gäller även om du vill radera den lagrade informationen.

När det gäller uppsägningskravet finns ett undantag för den information som är nödvändig för att vi ska tillhandahålla en tjänst som du fortfarande vill ha tillgång till, eller det krävs enligt lagen att informationen ska hållas under en viss period.

Du har också rätt till dataportabilitet. Det innebär att du bland annat kommer att kunna ta med din personliga information i ett maskinläsbart format.

Du har också rätt att motsätta dig behandling av personlig information och rätten att motsätta dig personliga profiler och automatiska beslut. Det innebär att du kan kräva att din personliga information inte analyseras för att avslöja ditt beteende, preferenser, förmåga eller behov. Detta gäller emellertid inte om behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal som du har ingått med oss ​​eller om du tidigare har uttryckt ditt uttryckliga samtycke till behandlingen.

Om du tror att vi inte följer denna sekretesspolicy eller gällande lag kan du överklaga till [Företagsnamn] eller, om tillämpligt, till datatillsyn.

Sekretesspolicyen

Geelmuyden Kiese utvärderar regelbundet vår sekretesspolicy för att se till att det är förståeligt, aktuellt och i enlighet med gällande bestämmelser.

Vår användning av cookies (cookies)

Vi använder cookies för att logga in användningen av gknordic.com. Syftet är att hålla statistik över användningen och förbättra webbplatsen. Du kan välja att avstå från att använda cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Detta kan dock leda till att du inte kommer åt några av våra tjänster. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies nedan.

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail till personvernombud@gknordic.com om du har några frågor om hur vi behandlar person uppgifter eller vill  be om innsyn eller ta bort saker, etc.

Om cookies

Om cookies och din integritet

Geelmuyden Kiese är behandlingschef för insamling och behandling av personuppgifter i samband med drift och underhåll av gknordic.com.

Syftet med att samla in personuppgifter på webbplatsen är att kunna logga användningen av webbplatsen. På så sätt kan vi förbättra i framtiden. Dessutom används samlingen för att meddela dig i efterhand. För båda dessa ändamål använder webbplatsen cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller motsvarande.

När du surfar på gknordic.com samlas följande information om dig:

 • Din webbläsare och operativsystem
 • Din position
 • Din tid för besök
 • Information om vilka sidor du tittar på och hur länge du gör
 • Information om hur man får tillgång till gknordic.com

Vi använder olika typer av lokal lagring genom att använda cookies, antingen raderas kontinuerligt (session cookies) eller lagras permanent i din webbläsare till en viss tid (permanent cookies). Om dina inställningar för webb accepterar cookies samtycker du att gknordic.com använder cookies när du besöker våra hemsidor.

Vi använder följande cookies:

Google Analytics

När du besöker vår webbplats, gknordic.com, lagrar vi anonym information som används för att analysera användningen av webbplatsen med hjälp av Google Analytics.

Detta görs genom en kombination av cookies från tredje part och regelbundna cookies från tredje part. Läs Googles sekretesspolicy för mer information här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Facebook

Facebook-cookies används för omvandlingsspårning, när besökare har kommit via Facebook eller för retargeting – anonym spårning för annonser som riktar sig på olika webbplatser. Detta görs genom en kombination av cookies från tredje part och regelbundna cookies från tredje part. Se Facebook: s användarvillkor här: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Linkedin

LinkedIn används för omvandlingsspårning, när besökare har kommit via LinkedIn eller för retargeting – anonym spårning för annonser riktade mot webbplatser. Detta görs genom en kombination av cookies från tredje part och regelbundna cookies från tredje part. Se LinkedIns sekretessvillkor här: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy