Fra verdensmål til Vores Mål

Kampagnefilm: Vores Mål

Udfordring

Et partnerskab bestående af Deloitte, Geelmuyden Kiese, Sweco, Dansk Energi Management, Kraka, RUC og AAU blev valgt til at udvikle en baseline for verdensmålene i Danmark – i samarbejde med Danmarks Statistik og 2030-panelet.

Analyser viste, at over halvdelen af danskerne i 2019 havde hørt om verdensmålene, men at kun 5 procent mente, at de kendte dem godt. Derfor stod vi over for en stor og vigtig kommunikationsopgave; at øge kendskabet til verdensmålene og involvere alle interessenter i udviklingen af en dansk baseline.

Strategi og eksekvering

Analyser af mediedækningen og samtalerne om verdensmålene på sociale medier viste, at en del af forklaringen var, at verdensmålene var både fjerne og svære at være uenige i for de fleste. Kommunikation omkring verdensmålene var velmenende, men også uvedkommende for alle andre end de 5 procent af den danske befolkning, der i forvejen var stærkt engagerede.

For at sikre, at kommunikation trængte igennem – og mobiliserede andre end de allerede engagerede danskere – udviklede vi en kampagnestrategi, der i kontrast til tidligere verdensmålsinitiativer satte fokus på de områder, hvor Danmark fortsat har lang vej igen.

Kampagnen tydeliggjorde, at der er noget på spil, også i Danmark, når vi taler om verdensmålene og animerede folk til at diskutere og komme med input til arbejdet med udviklingen af den danske baseline.

Baseline-projektet havde dermed til formål at udfolde FNs 17 verdensmål i en dansk sammenhæng for at skabe relevante pejlemærker, der afspejler hverdagen i Danmark.

Resultater

Projektet er stadig i gang og forventes afsluttet til juni 2020, men allerede nu er det tydeligt, at den overordnede indsigt og strategi er en succes. Ved at turde fokusere på konflikterne har kampagnen faciliteret debat og diskussion. Den er lykkedes med at engagere en ny og større målgruppe i verdensmålene og har sikret national forankring af den kommende danske baseline.

Kampagnen ’Vores Mål’ blev påbegyndt i november 2019 og kører til projektets afslutning i juni 2020. Kampagnen har i perioden genereret mere end 8.5 mio. eksponeringer, 1.8 mio. videovisninger og 88.000+ interaktioner på sociale medier, samt 47.000+ klik til kampagnesitet og den digitale inddragelsesplatform.

  • +47.000 klik til kampagnewebsite
  • 8.730.592 digitale impressions
  • 1.818.694 videovisninger
  • 88.212 interaktioner
  • +100 presseomtaler i lokale, regionale og nationale medier

Geelmuyden Kiese udviklede kampagnestrategien, det kreative koncept samt en visuel identitet og var ansvarlig for eksekveringen af selve kampagnen. Kampagnen engagerede den danske befolkning digitalt på kampagnens website og inddragelsesplatform såvel som på Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn og i 17 podcasts udviklet i samarbejde med P1.

Hertil kom aktivering via partnere og medfortællere, presse, 17 mini-events og 6 workshops fordelt i hele Danmark, der skulle sikre bredt kendskab og forankring såvel som dybdegående engagement i udviklingen af de danske indikatorer.

Bag Baseline-projektet ’Vores Mål’ står 2030-panelet, som er etableret af 2030-netværket, Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål. Baseline-projektet støttes af Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania, Rambøll Fonden og Spar Nord Fonden.