Tilbage

OK a.m.b.a.

Kommunikations- og brandstrategi for OK a.m.b.a.

Vi udviklede en kommunikations- og brandstrategi for energiselskabet OK a.m.b.a., som ikke alene respekterer hvor OK kommer fra, men også rummer nuancerne i en kompleks grøn omstilling; ikke alle danskere kan omstilles med det samme, men alle skal med.

Udfordring

Energiselskabet OK a.m.b.a er et af Danmarks vel nok mest kendte brands, båret af en stærk lokal profil og en tankforretning, der igennem årtier har understøttet virksomhedens rejse til i dag at være en af Danmarks største energiselskaber. OK sidder i dag på det mest vidstrakte netværk af tankstationer i Danmark, og leverer vigtig energi til en stor del af Danmarks yderområder.

I en ny forretningsstrategi har OK lagt ambitiøse planer for at tilbyde kunderne grønnere løsninger og understøtte en voksende grøn dansk bilpark. Forretningsstrategien skal med styrkepositionerne i den eksisterende forretning ruste OK endnu bedre til at føre kunderne ind i en grønnere fremtid. Kunder, for hvem den grønne omstilling er dyrere og mere besværlig, men ikke mindre nødvendig, end for de fleste.

OK ønskede på den baggrund en ny kommunikations- og brandstrategi for selskabet, der med respekt for fortiden kunne pege selskabet ind i fremtiden, og skabe forståelse for nødvendigheden i at få alle – fra København K til Nr. Snede C – med i den grønne omstilling.

Strategi og eksekvering

Gennem omfattende analysearbejde og i tæt dialog med OK’s topledelse, udviklede GK en ny kommunikations- og brandstrategi for selskabet, herunder kernefortælling, budskaber og retninger for eksekvering.

Med ”Grøn omstilling – tilgængelig for alle. Til gavn for alle” som kernebudskab for en ambition om i 2030 at være anerkendt som dét mest ansvarlige energiselskab i Danmark, skabte vi en position, som ikke alene respekterer hvor OK kommer fra, men som også rummer nuancerne i en kompleks grøn omstilling; ikke alle danskere kan omstilles med det samme, men alle skal med. Derfor er OK en nøglespiller for dansk energi og mobilitet.

Resultater

Da Michael Løve, CEO for OK, fremlagde den nye brandposition for selskabets medarbejdere og ledelse, blev den modtaget med stort engagement og solid opbakning. Den er nu allerede eksekveret ud i forskellige interne og eksterne kommunikationsaktiviteter; i pressen, på sociale medier, til OK-ledelsens roadshow, interne informationsskærme, og meget mere. Rejsen er først lige begyndt.

Det vigtigste resultat af dén, er det der kan skabes for den grønne omstilling, og det kender vi først tættere på 2030. Indtil da vil OK være i fuld gang med at omstille forretningen, og har nu positionen og kommunikationen til at understøtte det.

Ydelser

  • Bæredygtighed
  • Corporate Reputation
  • Strategi

Kontakt os

Vores arbejde med bæredygtighed

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med kommunikation om bæredygtighed?