Arendalsuka dag to

Arendalsuka andre dag er over og vi har hatt nok en dag med en bred foredragsportefølje. Etter opprøret som kickstarter dagene våre her nede var det duket for lobbykurs!

Hva er nøkkelen til godt lobbyarbeid?

Vi inviterte til lobbykurs på Symposium bar i Arendal tirsdag morgen. Gunnar Mathisen innledet med å lese fra «Står du stille blir du skutt», før Kristoffer Gustavsen forklarte hvordan GK jobber med lobby, og hvilke ulike veier det er til innflytelse.

Kjernen er hvordan det norske demokratiet fungerer og hvorfor retten til å bli hørt gjennom politisk påvirkning er en forutsetning for måten vi har valgt å organisere det norske demokratiet på. Dette handler ifølge Gustavsen om at informasjon og kunnskap skal nå de politiske prosessene og beslutningstagere. Gustavsen pekte også på at mange tror veien til innflytelse er lenger enn den faktisk er, og hevdet at alle politiske forslag i bunn og grunn stammer fra enkeltpersoner på grasrota. I løpet av foredraget berørte han en rekke ulike problemstillinger knyttet til hvordan man kan bli en lobby-vinner.

Kan digitale kyr og smarte fisker skape gevinster for Norge i fremtiden?

Norge er verdensledende på digitalisering, men hva er neste steg? Holder det å forenkle skjemaer, eller må vi tenke helt nytt om mulighetene for fremtiden?

Tirsdag formiddag møttes Lars Peder Brekk fra Brønnøysundregistrene, Robert Eriksson fra Sjømatbedriftene, og Ola Hedstein fra Norsk landbrukssamvirke for å diskutere offentlig og privat samarbeid innen digitaliseringsfeltet. Høyres yngste statssekretær, det politiske stjerneskuddet Hannah Atic representerte Regjeringen i debatten.

Atic poengterte at den digitaliserte kommunikasjonen mellom næringsliv og offentlige myndigheter er et stort konkurransefortrinn som andre lander kommer til oss for å lære mer om. De tre trønderherrene var enige i dette, men mente at det store slaget fremover vil handle om forretningsutvikling og nye innovative digitale produkter i «analoge» bransjer, og trakk spesielt frem mulighetene innenfor landbruk og marine næringer.

Assister meg: Kompetente hender

Det er en stor samfunnsutfordring å få tak i nok kompetente hender til helsesektoren, og utfordringen vil bli større fremover.

«Kompetente hender» er et samarbeidsprosjekt mellom Assister meg AS og Manpower Group Solutions. Prosjektets målsetting er å gi flere kompetente hender i helsesektoren og arbeid til mange som i dag står utenfor arbeidslivet. Ufaglærte er en stor uutnyttet ressurs for helsesektoren i Norge, og Assister meg vil gjennom prosjektet tilby en kombinert utdanning-/praksispakke for ufaglærte som ønsker seg en helserelatert utdanning.

Grønt lys for bærekraftig fisk: Enige om å sikre trygg vekst for oppdrettsnæringen

Lingalaks inviterte til debatt om metodebruken bak trafikklyssystemet for oppdrett i norske fjorder. Havforskningsinstituttet var positive til å justere metoden de bruker til å måle smoltbestanden.

Norge er inndelt i 13 produksjonsområder og annet hvert år skal det foretas en vurdering av om produksjonskapasiteten skal justeres i et produksjonsområde. Påvirkning av lakselus på villaks er en miljøindikator, og Havforskningsinstituttet vurderer om miljøpåvirkningen i et produksjonsområde er grønn, gul eller rød. «Grønne» produksjonsområdene tilbys vekst, «gule» mål opprettholde produksjonskapasiteten og «røde» områder må redusere.

– Det viktigste med trafikklyssystemet er å sikre trygg vekst, samtidig må vi stille spørsmålstegn ved beslutningsgrunnlaget og metoden som benyttes for å fastslå korrekt «fargekode», og om den valgte modellen alene gir hele svaret, sa Ole Johan Sagen i Lingalaks.

Panelet var enige om at trafikklyssystemet er bra, men at målingene som ligger til grunn for fargeinndelingen for produksjonsområdene i dag er for usikre.

Kan markedet løse klimautfordringene?

Global oppvarming er en enorm utfordring, men hvordan kan klimakrisen løses på en mest mulig effektiv måte? Hvilke politiske tiltak kan bidra til å løse krisen på raskest mulig tid? Er markedsmekanismer en del av problemet eller løsningen? Dette er spørsmål som ble reist under dagens siste foredrag før ungdomspartilederdebatten på Symposium.

Kan Karbonavgift til fordeling (KAF) være en løsning? KAF innebærer at all produksjon og import av fossilt brensel avgift belegges, og at avgiften stiger hvert år helt til fossilt brensel er faset ut av økonomien. Det ble diskutert om KAF er den beste modellen for avvikling av fossilt brennstoff og i kveldens møte presenterte økonomene Erlend Kristiansen og Anders Ekeland en måte KAF kan introduseres på.

Vi takker for i dag og ønsker deg velkommen til morgendagens mest spennende møte. Daraka Larimore-Hall, nestleder i California Democratic Party, er flydd inn til Arendal for å snakke om «Trumpismens tidsalder».