Bli med på veien mot 2021

Illustrasjon: Fredrik Edén

Kurs: Torsdag 5. desember

Geelmuyden Kiese vil ha deg med på veien mot 2021! Alt tyder på at Norge får en ny regjering om to år. Det vil gi et retningsskifte på en rekke politikkområder. Ikke bare vil det bety nye tider for private velferdstilbydere og oljebransjen, en rødgrønn regjering vil også gjøre store endringer i de generelle rammebetingelsene for norske bedrifter. Arveavgift, økt formueskatt, en nasjonal eiendomsskatt og økt Co2 avgift er bare noe av hva som kan stå på menyen. Hvis du vil at politikken som føres etter 2021 skal gagne deg og din bedrift er det for sent å dukke opp på kontoret til Statsminister Jonas Gahr Støre etter valget i 2021.

I løpet av de to neste årene vil det rulle en rekke prosesser som avgjør hvordan Norge styres etter 2021. I løpet av brunsjseminaret «Veien mot 2021» vil Geelmuyden Kieses enhet for politikk- og samfunnsanalyse gjennomgå disse prosessene i detalj, og peke på hvilke personer som sitter med nøkkelen til politisk innflytelse i tiden fremover.

Vi har også invitert noen av de mest spennende stemmene fra nøkkelpartiene på rødgrønn side. De vil dele sine tanker om hvordan den politiske utviklingen i Norge vil se ut frem til en ny regjering inntar Slottsplassen i oktober 2021.

Program for dagen:

08:00: Frokost
08:15: Velkommen ved Hans Geelmuyden
08:30: Den politiske situasjonen: Trusler og muligheter ved Håkon Knudsen
09:00: Innledning til debatt ved John Arne Markussen
09:15:  Veien mot 2021: Panelsamtale med Ada Arnstad (SP), Ståle Sørensen (MdG) og Kamzy Gunaratnam (AP)
10:00: Nøklene til gjennomslag: De politiske prosessene og partiene ved Andreas Brandt
10.30: Veien til innflytelse: Hvordan påvirke det politiske utfallet ved Kristoffer Gustavsen
11:00: Avslutning

Deltakeravgift: 5000,- eks. mva. pr. deltager.
Seminaret har et begrenset antall plasser.
Siste påmeldingsfrist er 15. november.

Om kursholderne: 

Hans Geelmuyden er managing partner og største eier i Geelmuyden Kiese.
Håkon Knudsen er konsulent i Geelmuyden Kiese med bakgrunn fra AUF og Arbeiderpartiet.
John Arne Markussen er tidligere sjefsredaktør i Dagbladet, nå tilknyttet Geelmuyden Kiese.
Ada Arnstad er leder av Senterungdommen.
Ståle Sørensen er nyvalgt varaordfører i Drammen og kulturpolitisk talsperson i Miljøpartiet de Grønne.
Kamzy Gunaratnam er varaordfører i Oslo for Arbeiderpartiet.
Andreas Brandt er juniorkonsulent i Geelmuyden Kiese med bakgrunn fra AUF og Arbeiderpartiet.
Kristoffer Gustavsen er fagansvarlig for politikk- og samfunnsanalyse i Geelmuyden Kiese med bakgrunn fra Høyre og Unge Høyre.