Nyhet

april 27, 2017

Brusselbrevet uke 17

Se Paal Frisvolds videokommentar om Brexit, EØS og Norge:


 

Ny søyle for sosiale rettigheter
I går lanserte Europakommisjonen EUs nye søyle for sosiale rettigheter. Søylen identifiserer 20 nøkkelprinsipper for å støtte rettferdige og velfungerende arbeidsmarkeder og velferdssystemer, og er åpen for deltakelse fra samtlige medlemsland selv om den primært er utformet for eurolandene. Allerede samme dag fulgte en rekke lovforslag. Blant annet ønsker Kommisjonen å utvide europeiske rettigheter til foreldrepermisjon, noe som allerede har skapt furore blant næringslivsrepresentanter i Brussel.
I have been seeking to put the social back at the heart of Europe’s work, where it should have been all along.” – Juncker.

 
 
 
 
 
 
 
Norsk sikkerhetspolitikk med EU i sentrum
21. april la regjeringen frem stortingsmeldingen «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk». Selv om regjeringen selv mener at meldingen setter «Norge i sentrum», er fokuset på Europa og EU påfallende. Meldingen viser at regjeringen er svært bevisst på at Norges sikkerhet avhenger av EU, og at norsk utenrikspolitikk best gjennomføres gjennom europeisk samarbeid. Meldingen viser et Norge som ivrig deltar i og fremmer EUs sikkerhetspolitiske samarbeid i langt større grad enn enkelte medlemsland, og som ønsker å få innpass i beslutningsprosesser innenfor det europeiske sikkerhetssamarbeidet. Man kan spørre seg om ikke store deler av regjeringens utenriks- og sikkerhetspolitiske ambisjoner kunne ha blitt oppnådd ved noe så enkelt som en medlemskapssøknad.
 
Høyere utslipp, høyere bompengeavgift
Kommisjonen ventes å presentere et revisjonsforslag av Eurovignette-direktivet, som regulerer bil- og veiavgifter for tunge kjøretøy, 31. mai. Kilder i Kommisjonen indikerer at det reviderte forslaget vil inneholde differensierte bompengeavgifter basert på utslippsnivå, og at også personbiler, varebiler og busser vil omfattes av det nye direktivet. Det reviderte direktivet kan dermed bli det første som legger føringer for innkreving av bompengeavgifter for biler på EU-nivå.
 
Ny forordning om kvikksølv
Denne uken vedtok Rådet en forordning om menneskeskapte utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser i luft, vann og på land. Forordningen trer i kraft 1. januar 2018 og regulerer blant annet bruk, lagring og handel med kvikksølv samt håndtering av kvikksølvholdig avfall. Kommisjonens forslag fra februar 2016 er tilgjengelig her.
 

 
 
EUs betydning for svenske bedrifter – tre viktige områder
I de siste to ukene har Geelmuyden Kiese Brussel hatt besøk av Erik Raita fra Stockholm-kontoret. Her reflekterer han over tre viktige områder for svenske bedrifter hvor EU har stor innflytelse, men som ikke har fått oppmerksomhet i svensk media. Les Raitas kommentar.
 

 
 
Nyheter fra ESA:
Ny sjef for det indre markedet
ESA har utpekt jusprofessor og islending Gunnar Þór Pétursson til ny sjef for ESAs direktorat for det indre markedet. Pétursson vil overta stillingen fra Ólafur Einarsson 1. mai.
 

 
 
Nyheter fra EFTA-domstolen
Dommermøte

Øverste representanter for de nasjonale domstolene i Norge, Liechtenstein og Island vil besøke EFTA-domstolen fra 2.–4. mai. Gruppen vil også få selskap av andre dommere fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, der de vil diskutere felles interesseområder med fokus på viktige aspekter ved EØS-lovverket. Brexit og EØS vil også stå sentralt.
 

Europaparlamentet har komitémøter i Brussel:

 • 2. mai: Komitéen for det indre markedet diskuterer franchising og pakkeleveranser over landegrenser.
 • 3. mai: Økonomikomitéen stemmer over momssatser for medieprodukter.
 • 3. mai: Miljøkomitéen diskuterer skadelige stoffer i EE-produkter (RoHS-direktivet)
 • 4. mai: Transport- og turismekomitéen diskuterer lavutslippsmobilitet.
 • 2. mai: Den europeiske regionskomitéen inviterer til workshop om industriens fremtid i Europa. Brussel.
 • 2. mai: Den europeiske styringsgruppen (ESG) for bærekraftige helsesystemer inviterer til lanseringsmøte for tidlige intervensjonsverktøy. Brussel.
 • 3. mai: Transparency International inviterer til workshop om Cashback: hvordan man lettere kan returnere stjålne gjenstander og verdier til sine rettmessige eiere. Brussel.
 • 3.–4. mai: Konferanse om europeiske nettverkskoder. Brussel.
 • 4. mai: Økonomi- og sosialkomitéen inviterer til åpen høring om hvordan man bedre kan strømlinjeforme europeisk regelverk for lovlig migrasjon. Brussel
 • 4. mai: European Policy Center inviterer til konferanse om hvordan digitalisering kan være med på å sikre bedre og likere rettigheter for alle. Brussel.
 • 5. mai: Det britiske handelskammeret inviterer til debatt om fremtiden for antitrust-tiltak. Brussel.
 • 6. mai: Museet for europeisk historie åpner i Brussel.

Ukens spis og ikke-spis presenteres av vår svenske kollega Erik Raita:

Ukens spis:

Le Sans 13 är en härlig italiensk kvarterskrog med handskrivna menyer på vägarna och Al Dente pasta på tallrikarna. Servicen är utmärkt och servitören anstränger sig lite extra för att ge sina kunder en fin upplevelse. Planerar du en lite lyxigare affärslunch är detta ett bra alternativ. För alla gottegrisar är Tiramisun ett måste!

Ukens ikke-spis:

Trots att Brusselbrevet tidigare har haft med L’Ultime Atome som “Ukens ikke-spis”, ville jäg prova lyckan. En måltid senare med katastrofal service, undermålig mat och iskallt rött vin, så förstår jag sågningen. Lokalens kitschiga inredning och högljudda ljudnivå gör inte saken bättre. ‘Lyssna på erfarna fjellfolk’, som man säger i Norge.