Alle caser

Den Norske Revisorforeningen

Alle hadde hatt godt av en revisor iblant

Norge har behov for mer enn 5000 nye revisorer i løpet av de neste fem årene. Men selv om etterspørselen etter revisortjenester er stor, har søkertallene til revisorutdanningen har gått drastisk ned, og det samme har søknader til de ledige stillingene.

På mange måter representerer revisorene samfunnets tillitsgarantister – de bidrar til å bygge og bevare i samfunnet. Men kunnskapen om revisors rolle i samfunnet er generelt lav, og mange har et bilde av at revisjon er traust og kjedelig. Så før en ren rekrutteringskampanje, er vi nødt til å endre folks oppfatning om revisjon som yrke.

Revisjon innebærer kontroll og veiledning. Nettet og verden for øvrig er full av eksempler på situasjoner der noen kunne trengt litt ekstra kontroll og veiledning. Det lot teamet bak konseptet seg inspirere av da kampanjen ble utviklet. For kanskje «kjedelig» og «traust» egentlig er en god ting i en verden som ble mer og mer gal?

Hittil har 37 % av primærmålgruppen fått et bedre inntrykk av revisoryrket, og blant studenter har 21 % fått økt motivasjon for å jobbe som, eller studere til revisor.

Tjenester

  • Reklame og kampanjer

Kontakt oss

Vil du vite mer om reklamearbeidet vårt?

I mer enn 30 år har vi laget kampanjer som endrer holdninger og atferd. Selv om alle utfordringene er unike, har vi sikkert gjort noen erfaringer underveis som også vil være relevante for deg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat eller tilbud, og få forslag til hvordan vi kan hjelpe deg.