Alle caser

Fresenius Kabi

Du som ga meg energi

GK jobbet sammen med Fresenius Kabi for å øke fokus på betydningen av god og nok ernæring når man er syk, og skapte konseptet "Du som ga meg energi" som forteller historiene til flere av deres kunder og hvordan deres næringsdrikker hjalp dem gjennom sykdomsperioden.

Bakgrunn

Mange som blir alvorlig syke opplever at matlysten forsvinner og det blir vanskelig å ta til seg tilstrekkelig næring gjennom de vanlige måltidene. Til tross for at man kan få næringsdrikker dekket gjennom resept fra legen er det få som vet om muligheten. Dette ønsket Fresenius Kabi å endre.

Strategi og eksekvering

GK jobbet sammen med Fresenius Kabi for å øke fokus på betydningen av riktig ernæring når man er syk. Vi startet med en workshop der vi fant ut at vi ikke bare kunne kommunisere fakta, men måtte fortelle en mer emosjonell historie. Slippe pasientenes stemmer til. Vi laget filmen "Du som ga meg energi" der flere mennesker som hadde hatt kreft fortalte om betydningen av å ha gode mennesker rundt seg når sykdommen rammet, og opprettet nettsiden dusomgamegenergi.no som forteller alle historiene.

Konseptet ble utvidet med testimonials som heter «God smak når ingenting smaker» som blir brukt i annonser og materiell til bruk i apotekene.

Til slutt laget vi tre dokumentarer om Joakim, Berit og Cecilie som forteller om sine opplevelser og betydningen av gode næringsdrikker når man er alvorlig syk

Resultater

– Det har vært veldig spennende å få jobbe med dette prosjektet. Filmene skaper stort engasjement og har blitt et viktig verktøy for oss for å løfte betydningen av god ernæring til alvorlig syke mennesker. Vi har hatt stor nytte av filmene og bruker de både i markedsføring i ulike kanaler, i opplæring, presentasjoner og i møter med helsepersonell. I tillegg har  GK laget konseptet «God smak når ingenting smaker» som vi bruker i markedsføringen av Fresubin, sier markedssjef Nina Brechan i Fresenius Kabi.

Tjenester

  • Kommunikasjonsstrategi
  • Merkevarebygging

Joakims historie

Cecilies historie

Berits historie

Kontakt oss

Vil du vite mer om reklamearbeidet vårt?

I mer enn 30 år har vi laget kampanjer som endrer holdninger og atferd. Selv om alle utfordringene er unike, har vi sikkert gjort noen erfaringer underveis som også vil være relevante for deg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat eller tilbud, og få forslag til hvordan vi kan hjelpe deg.