Alle caser

Elvia

Laderne

Elektrifiseringen av samfunnet er godt nytt for miljøet, men en utfordring for det fysiske strømnettet. Elvia engasjerte GK i utviklingen av et pilotprosjekt for å teste ulike nye nettleiemodeller.

Utfordring

Elektrifiseringen av samfunnet er godt nytt for miljøet, men en utfordring for det fysiske strømnettet. Når mer av forbruket flyttes fra fossile til fornybare energikilder, blir presset i strømnettet så stort at kapasiteten kan bli et problem. Derfor innfører NVE ny modell for nettleie fra 1/7 i år. Elvia har ansvaret for at mer enn to millioner nordmenn har strøm i stikkontakten. For å møte den elektriske fremtiden må vi i fellesskap utnytte kapasiteten i det eksisterende nettet smartere, slik at vi slipper kostbare utbygginger av de fysiske strømkablene.

Strategi og eksekvering

Elvia engasjerte Geelmuyden Kiese i utviklingen av et pilotprosjekt der et utvalg kunder testet en ny modell for beregning av nettleien. Dette skulle motivere til en bedre fordeling av forbruket utover døgnet, slik at vi unngår toppene i forbruket.

Dette er en kompleks problemstilling. Altfor ofte ser vi at endringer i samfunnet møter motstand fordi man ikke har forklart folk hvorfor endringene er nødvendig. Derfor måtte vi hvorfor, før vi kunne fortelle folk at det kommer en ny modell for nettleie. Ved å forklare bakgrunnen for endringene, skapte vi større forståelse og aksept for hvorfor det er nødvendig å gjennomføre dem.

Resultater

Denne filmen er, sammen med en rekke andre kommunikasjonstiltak, første ledd i et større kommunikasjonsløp som forklarer hvorfor vi gjør endringer, og gir folk kunnskap slik at de vet hva de skal gjøre for å bruke strøm smartere. Resultatene av piloten foreligger ikke ennå, men Elvia kommer til å dele resultatene åpent med samfunnet når de foreligger.

Tjenester

  • Digital kommunikasjon
  • Innholdsmarkedsføring
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Reklame og kampanjer

Se kampanjevideoen vi lagde for Elvia her.

Kontakt oss

Vil du vite mer om reklamearbeidet vårt?

I mer enn 30 år har vi laget kampanjer som endrer holdninger og atferd. Selv om alle utfordringene er unike, har vi sikkert gjort noen erfaringer underveis som også vil være relevante for deg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat eller tilbud, og få forslag til hvordan vi kan hjelpe deg.