Nyhet

juni 5, 2024

Dommen over havbruksnæringens omdømme

Det er lett å hevde at havbruksnæringen har et dårlig omdømme. Men er det en presis og konstruktiv analyse?

Av: Simen Johannessen, seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese

I slutten av mai inviterte vi, sammen med YoungFish, fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss og sentrale bransjeprofiler til et seminar om havbruksnæringens omdømme. En interessant og viktig debatt i en næring som sliter med noen fundamentale utfordringer, blant annet knyttet til fiskevelferd og miljøpåvirkning, og som flere er kritiske til.

Simen Johannessen, Marianne Sivertsen Næss, Øyvind Andre Haram, Christian Chramer og Lars Galtung.
Simen Johannessen, Marianne Sivertsen Næss, Øyvind Andre Haram, Christian Chramer og Lars Galtung.

Min innledning til debatten tok utgangspunkt i at omdømmet ikke er en skjønnhetskonkurranse. Det er et ledelsesverktøy. Følgelig må det ha en presis betydning og klare måleparametre. For oss i Geelmuyden Kiese handler omdømmet, kort sagt, om holdningene interessentene har til næringen. Det handler altså om noe mer grunnleggende enn i hvilken grad folk på et gitt tidspunkt sier at de liker næringen eller ikke.

Sentrale spørsmål å stille seg for å kartlegge disse holdningene er:

  • Kjøper kundene produktet?
  • Søker kompetente folk seg til næringen?
  • Har næringen god tilgang til kapital?
  • Er politikerne villige til å bruke av sin politiske kapital for å hjelpe næringen?
  • Blir næringen lyttet til når ny politikk utformes?
  • Har næringen støttespillere i akademia, forvaltning og organisasjonslivet?
  • Møter næringen forståelse når det oppstår en krise?
  • Har næringen praktiske og juridiske rammebetingelser for å vokse?
  • Har interessentene tro på næringens fremtidsutsikter?

Listen er ikke komplett, og det er åpenbart at en undersøkelse av dette ville gitt stor variasjon i resultatene. Under vårt seminar var det likevel ganske stor enighet om at bransjen kan svare ja på et flertall av disse spørsmålene.

Næringen har noen fundamentale utfordringer som de må løse og hvor det i dag går altfor tregt. Det handler ikke om kommunikasjon, men om hva man faktisk gjør og konkrete forbedringer. Likevel er det unyansert å si at næringen i svart/ hvite termer har et dårlig omdømme. 

Som jeg sa til næringen: Dere har fått til mye. Tenk hva dere kunne fått til med et enda bedre omdømme! I tillegg bør næringen intensivere dette arbeidet umiddelbart, og ikke vente til man mener å ha en bedre historie. Omdømmearbeid handler også om en hyppig, faktabasert og ærlig dialog med interessentene. Den må starte nå