Nyhet

mars 31, 2023

Er det nå verdiskapernes tur?

Den politiske oljerusen er på hell. Det blir mindre oljepenger å smøre de politiske forlikene med. Tiden hvor svaret på alle utfordringer er å bevilge mer penger, nærmer seg slutten. Parallelt med de siste tiårenes stigende oljerus, har oppslutningen om verdiskaperne sunket. Disse raringene som har tatt risiko og investert tid og kapital for å etablere lønnsomme arbeidsplasser har blitt sett på med et skeptisk blikk, nærmest som en særnorsk pariakaste. 

Av: Gunnar Larsen

Vanlige folks tur?

Til tross for en gryende debatt om hva vi skal leve av etter oljen, ble sist valgkamp i stor grad dominert av at det nå skulle være «vanlige folks tur». I regjeringsplattformens innledningskapittel står det at dette er en regjering for vanlige folk. Videre slås det fast at «Vanlige folk i hele landet vil at deres liv, utfordringer og interesser igjen skal stå øverst på dagsorden.» Etter hvert ble «vanlige folks tur» harselert så mye med, at statsminister Støre så seg nødt til å rykke ut. Til Aftenposten 11. januar uttalte han at det aldri hadde vært et slagord og at han selv hadde mer sans for slagordet «skape og dele». Støre og partistrategene erkjente at Arbeiderpartiet ble oppfattet som et næringsuvennlig parti. Kanskje så de også at vanlige folk er avhengige av verdiskaperne. Det er jo slik at noen må skape verdiene før de kan fordeles til vanlige folk. 

Står vi foran et stemningsskifte?

Debatten de siste ukene indikerer at vi er i ferd med å få et stemningsskifte. Er det nå verdiskapernes tur? At nyvalgt SV-leder Kirsti Bergstø rettet kraftig skyts mot verdiskaperne, skapte reaksjoner. Blant annet responderte Alfred Bjørlo fra Venstre følgende til NRK; «SVs nye leder forstår ingenting av hvordan jobber for helt vanlige folk på helt vanlige steder blir skapt. Når hun angriper de som skaper jobbene og vil jage dem vekk, setter hun titusenvis av jobber og bedrifter i fare».

De siste ukene har også flere gründere og næringslivsledere dristet seg ut i den offentlige debatten. Det er positivt! Verdiskaperne har nærmest vært usynlige i debatten og dermed overlatt til andre å danne virkelighetsoppfatningen av de norske verdiskaperne. Det er imidlertid grunn til å forstå at verdiskaperne har vegret seg for å delta i den offentlige debatten. Debattklimaet har jo ikke akkurat gjort det fristende å stikke hodet frem. Kanskje er det i endring nå?

Typisk norsk å løse utfordringene sammen

Vi lever i krevende og svært usikre tider. Norge skal omstilles fra oljeavhengighet og vi er på full fart inn i det grønne skiftet. Det er krig i Europa og vi opplever en inflasjon vi ikke har opplevd på flere tiår. Derfor er det viktigere enn noen gang at samfunnsdebatten og dialogen er tillitsskapende og løsningsorientert. Det er typisk norsk at vi sammen finner frem til de beste løsningene og at vi har en åpen debatt hvor flere deltar – også verdiskaperne. Det er verdiskaperne som skaper arbeidsplasser i privat sektor og som er viktige for finansieringen av de offentlige velferdstjenestene fremover. Derfor bør vi heie på verdiskaperne og jeg håper flere verdiskapere kjenner sin besøkelsestid og melder seg på i den offentlige debatten.   

Planlegger du å delta i samfunnsdebatten under årets Arendalsuka? Les om hvordan vi kan bistå deg og din bedrift.

Gunnar Larsen, seniorrådgiver og leder myndighetskontakt

+47 98841531 eller gunnar.larsen@gknordic.com