Nyhet

april 29, 2016

EU-snorkingen snart over hos norske bedriftsledere

– I en fersk næringslivsundersøkelse gjennomført av Geelmuyden Kiese svarer over halvparten av respondentene at de har et bevisst fokus på EU-politikk. Dette er et stort steg i riktig retning.
For det første er EU Norges desidert største eksportmarked. Hele 85 prosent av norsk eksport går til det europeiske markedet, med 500 millioner innbyggere. Kanskje enda viktigere er omfanget og betydningen av de saksfeltene EU behandler. For selv om det kan virke som om flyktningkrise, pengeunion og Brexit er i ferd med å sende Unionen ut av ringen på teknisk knock-out, er det store ting på gang i Brussel.
De pågående forhandlingene om en energiunion vil kunne skape et indre marked for energi. Målet er å redusere EUs avhengighet av russisk olje og gass, noe som vil øke Europas energisikkerhet betraktelig. EU ligger også helt i front når det gjelder å legge til rette for fremtidsrettede næringer og teknologiutvikling.
Det er ikke overraskende at nærmere 70 prosent av næringslivslederne svarer at endringer i EU-regelverk har hatt konsekvenser for driften av deres selskap. Men bare 30 prosent synes at norske myndigheter ivaretar deres interesser i Brussel.
Stadig flere norske bedrifter har EU på radaren. Undersøkelsen viser at 68 prosent av bedriftene jobber aktivt med EU-saker. Undersøkelsen viser at norske ledere forstår at dersom deres interesser skal få gjennomslag, så må man være tilstede der politikken formes. For selv om Norge ikke er medlem av EU, er over 11 000 EU-rettsakter innført i Norge siden 1992. Så mye som tre av fire EU-regler blir tatt inn i norsk lovgivning. Bedrifter og organisasjoner som kjenner sin besøkelsestid, vet at man kan påvirke EU-politikken. De som kjenner lobbyismens irrganger, får sin stemme hørt.
Norge har i mange år sovet med lukkede vinduer i et oljefyrt rom. Ved å slenge på en god dose gass har det blitt riktig koselig på skinnfellen foran peisen. Men oljeprisfallet og svak vekst i fastlandsøkonomien har nå gitt norsk næringsliv en real kalddusj. Norske bedrifters proaktive holdning til EU er et uttrykk for en ny tidsånd. I en periode med kraftig omstilling nasjonalt er det naturlig for fremoverlente ledere å søke mot nye markeder.
Gunnar Mathisen er seniorpartner i Geelmuyden Kiese og har 25 års erfaring fra departementene