Nyhet

oktober 12, 2022

Hvordan unngå motvind for havvind?

Norge trenger mer kraft. Det er de aller fleste enige om. Men hvor mye av kraften som skal komme fra vann, vind til lands eller til havs eller sol, skaper debatt.

Følg med på oppdateringer i LinkedIn-arrangementet!

Dato: 27. oktober 2022
Klokken: 08.30–10.00
Sted: Trekanten, St. Olavs Plass 5, 9.etasje
Frokost blir servert

Europa befinner seg midt i en energikrise og sliter med å balansere sikkerhet og grønn omstilling. I et hav av dilemmaer, har havvind dukket opp som en av løsningene. Men ikke uten nedside: Vindmølleparker til havs vil bli en utfordring for fiske, natur miljø og sikkerhet og vil kunne påvirke de norske strømprisene. Fra landvinddebatten vet vi hvor betent og polariserende den kan bli.

God kommunikasjon er derfor helt avgjørende for at vi skal lykkes. Hvordan unngår vi at debatten lider samme skjebne som vindmøller på land?

For å få bedre innsikt i hvilke kommunikasjonsutfordringer og muligheter havvindsatsingen gir, har vi invitert fire norske næringslivstopper til samtale.

I panelet sitter:

Arvid Nesse, leder av Norwegian Offshore Wind.
Arvid er klyngeleder for Norwegian Offshore Wind, den største interesseorganisasjonen for havvind i Norge med mer enn 370 medlemmer. Han har også vært ansvarlig for utvikling av Metcentre som verdensledende testsenter for flytende havvind. Arvid er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen og har lang erfaring fra prosjekt- og forretningsutvikling.

Jon Vatnaland, Senior partner i HitecVision
Jon har tidligere jobbet 11 år i Statkraft hvor han hadde ulike direktørroller blant annet som landsjef i UK og som konserndirektør. Jon var sentral i Statkrafts satsing på havvind fra 2010-2017.

Gry Johanne Åmodt, Visepresident for havvind i Norden i Statkraft
Gry har bred erfaring med industri- og energimarkedet hvor hun har jobbet med analyse, strategi og utvikling. Hun har blant annet vært med i både Sørlige Nordsjø II- og Utsira Nord-prosjektene Statkraft ønsker å utvikle sammen med partnere.

Severin Roald, Administrerende direktør for Geelmuyden Kiese og tidl. kom.direktør i Statkraft

Severin Roald har omfattende erfaring fra industri og fornybar energi som kommunikasjonsdirektør i Statkraft. Han var ansvarlig for en rekke tunge politiske saker og reguleringer i Norge, inklusive rammevilkår for utbygging av vindkraft og havvind, skatt på vannkraft, samt all dialog med EU om saker på europeisk nivå.

Samtalen ledes av Mah-Rukh Ali, seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese.