Geelmuyden Kiese med god resultatfremgang i 2020

Geelmuyden Kiese Gruppen (GKG) omsatte for MNOK 182 i 2020. Byråinntekten ble MNOK 140, og driftsresultat før utbytte og skatt ble MNOK 12,2. Det er MNOK 4 bedre enn året før. Datterselskapene i Danmark, Norge og Sverige gikk alle med overskudd i 2020.

Da pandemien traff de skandinaviske landene i midten av mars 2020, besluttet ledelsen i GK Gruppen å ta kontroll over det eneste den kunne ta kontroll over, nemlig kostnadene. Ledelsen gjorde analyser av ulike markedssegmenter, og estimerte et omsetningsfall på anslagsvis 20% for året.

– I en situasjon med stor usikkerhet tok vi ned kostnadene våre i alle tre land iht. estimatet og iht. ulike myndigheters ordninger for permitteringer og kostnadsreduksjoner, forklarer Karne Lykkebo, managing partner i GK gruppen.

De største endringene kom i Norge der GK ila. mars 2020 permitterte 27 ansatte. Nå er de fleste tilbake i jobb hos GK eller andre, og det er kun to permitterte tilbake.

Regnskapstallene for 2020 viser at ledelsens estimater var i overkant negative. Takket være hardt arbeid ble omsetningsnedgangen kun 18% målt i bruttoinntekt, og 15% målt i byråinntekt. Men GK Gruppens driftsresultat økte med 48% før utbytte og skatt sammenlignet med 2019.

Førende i endringsprosessene som har pågått gjennom 2020 har vært utvikling av samfunnsbyrået Geelmuyden Kiese. Et samfunnsbyrå jobber strategisk med kunder i markeder der myndighetene har sterk regulatorisk interesse, eller der kundene har sterk interesse i samfunnet, slik som energi, mat, mobilitet, lifescience og teknologi, fordi dette er områder med store endringer og sterk vekst.  

– 2020 har vært et krevende år med stor usikkerhet. Takket være stor fleksibilitet fra ansatte og ledelse har vi kommet godt gjennom året, og jeg er alle stor takk skyldig. Selv har jeg opplevd at vi har stått til ladning i påvente av bedre tider. Nå er vi fulle av energi, og gleder vi oss til å bygge GK videre i årene som kommer, sier styreleder Hans Geelmuyden.

– Mitt mandat er å bygge samfunnsbyrået Geelmuyden Kiese i Skandinavia. Det har aldri vært viktigere for virksomheter og organisasjoner aktivt å bidra til utviklingen av samfunnene våre. Det vet kundene godt, og vi kan se at vår evne til å kombinere strategi, politikk og kreativitet er etterspurt i alle markeder, sier Karne Lykkebo, managing partner i GK i København og i GK Gruppen.

Høsten 2020 ble GK for fjerde år på rad kåret til mestvinnende byrå under CMA i London. CMA regnes som verdensmesterskapet i innholdsmarkedsføring. GK er ved utgangen av 2020 ett skandinavisk selskap med skandinavisk spesialisering, eiet av ett skandinavisk partnerskap, og ledet av en skandinavisk ledergruppe.  Derfor rapporterer GK 2020 tallene på gruppenivå.

Om Geelmuyden Kiese Gruppen
Geelmuyden Kiese er et fullservice samfunnsbyrå med kontorer i København, Oslo og Stockholm. Selskapet er etablert i 1989. Globalt er GK eksklusiv skandinavisk partner med Ketchum som er verdens 4. største PR-nettverk og med FTI på public affairs, finansiell kommunikasjon og krisehåndtering. GK hadde ved årsskiftet 105 ansatte.  Kundelisten ligger åpen på selskapets nettsider. Hans Geelmuyden eier gjennom sitt investeringsselskap Koko A/S ca. 95% av aksjene i GKG. De resterende aksjene var pr 1/2/21 eiet av Mikkel Salgaard Bendtsen, Margrethe Geelmuyden, Christian Grønning, Marit Høvik Hartmann, Geir Ove Harnes, Karne Lykkebo, Hanne Schmidt og Simon Wallin.