Geelmuyden Kiese vant Bærekraftsprisen på Årets Rambuk 2021 for kampanjen Fra Verdensmål til Vores mål

Torsdag kveld var det debut for Bærekraftsprisen på Årets Rambuk 2021. Geelmuyden Kiese København vant prisen for kampanjen “Fra Verdensmål til Vores Mål”, hvor de i samarbeid med Danmarks Statistik, Deloitte og 2030-panelet utviklet en dansk referanseramme for FNs 17 verdensmål og økte kjennskapet til målene blant publikum.

Kampanjen handlet om å øke kjennskapen til de 17 verdensmålene og formidle dem på en måte som føltes relevant for den enkelte. Verdensmålene kan nemlig for mange oppleves som både abstrakte, verdensfjerne og uvedkommende, forteller Hanne Schmidt – kreativ direktør GK København – så i kampanjen satte vi dem på spissen i en dansk kontekst og viste hvordan vi også i et land som Danmark, hvor vi oppfatter oss selv som elitære innenfor bærekraft, har lang vei igjen.

Vi i Geelmuyden Kiese betegner oss selv som et samfunnsbyrå. Vi ønsker å bidra til et åpent samfunn og skape mer kunnskap, så på den måten har det vært en drømmejobb å kunne medvirke i å gjøre en reell forskjell, sier Hanne Schmidt. Det har samtidig vært en veldig stor oppgave, som har involvert nesten hele kontoret, så vi er mange som er stolte av at innsatsen belønnes med Bærekraftsprisen.

Utover omfattende synlighet for kampanjen i medier og utendørs, inviterte kampanjen privatpersoner, forskere, politikere, virksomheter og organisasjoner til å involvere seg og debattere de 17 verdensmålene. Og gjennom workshops rundt omkring i Danmark samt gjennom sosiale medier, ble det levert mer end 6000 konkrete inputs og forslag til hvordan vi skal nå verdensmålene. Hele innsatsen kuliminerte i en rapport som ble et verktøy for Finansministeren, som i forlengelse av kampanjen besluttet at alle departementene skal utarbeide en handlingsplan for å nå de 17 verdensmålene for bærekraftig utvikling i Danmark.

Oppgaven er gitt av Danmarks Statistik og 2030 panelet, og er løst i samarbeid med Deloitte, Sweco, Dansk Energi Management, Kraka, RUC og AAU.

Årets Rambuk er en dansk pris som belønner de kommunikasjonsbyråene, reklamebyråene, mediebyråer og annonsører som setter en høy standard innenfor måten man bruker medier i markedsstrategien. 2021 er første året de deler ut en ”Bærekraftspris”.