Ikke mere graut!

Hans Geelmuyden Senior partner og sjef i GKG & GKN

Aldri tidligere har jeg hørt så mye sipping ved et årsskifte. Kutt ut! Ikke klag, diskuter problemene og løs dem! Og finner du ikke en løsning, ring GK. Bedre kommunikasjon er nesten alltid en del av løsningen.

Illustrasjon: Fredrik Edén

Ved inngangen til 1989 var det også pessimisme. Men året ga store fremskritt; Berlinmuren falt, internettprotokollen ble lansert, og sist men ikke minst; Geelmuyden Kiese ble etablert. Lørdag 5. januar blir vi tredve! Og siden har verden beveget seg fremover med syvmilssteg.

Rett før jul lanserte vi jubileumsboken «Står du stille blir du skutt» på Litteraturhuset. Du kan bestille boken gratis ved å side e e-post til post@gknordic.com

I forbindelse med boklanseringen inviterte vi til diskusjon om samfunnsdebatten er bedre nå enn for tredve år siden. Hvis du vil høre svarene, kan du klikke på denne lenken.

Det meste blir bedre. For femti år siden levde drøyt 50 prosent av oss i ekstrem fattigdom. I dag er tallet 11 prosent. Den globale arbeidsløsheten er den laveste på førti år, og den økonomiske veksten globalt er rundt 4%. Men penger er ikke alt. På OECDs «Better life index» er Norge rangert på første plass, Danmark på andre, og Sverige på fjerde. Demografene regner med at halvparten av dagens barn i Skandinavia blir eldre enn hundre. Denne reisen har GK deltatt i, og jeg håper bidratt til.

For første gang siden 1928 går vi inn i et nytt år uten at det sitter en demokratisk valgt sosialdemokrat på statsministerposten i minst et av de tre skandinaviske landene. Det er interessant all den tid sosialdemokratene har vært jordmødre for den skandinaviske modellen. Gradvis har velgerne vendt dem ryggen.  De siste tredve årene har det rullet en borgerlig liberal revolusjon over Vesten. Makt er overført fra stat til marked og enkeltmennesker. I prosessen har USA og EU garantert for stabilitet og menneskerettigheter. Nå står vi ved et tidsskille både teknologisk, økonomisk og politisk.

Globaliseringen har skapt gevinster store nok til at vi kan hjelpe mennesker som på grunn av den samme globaliseringen mister jobbene sine eller faller utenfor av andre grunner. I årene som kommer må vestlige politikere sikre at de som sitter nederst ved bordet får større del av verdiskapningen gjennom ny fordelingspolitikk og stans i ulovlig innvandring. Alternativet er økt nasjonalisme. Samtidig må ny politikk sikre at over- og middelklassen belønnes på meritter, ikke privilegier. Advokater, professorer, akademikere og finansfolk har lenge skummet fløten. Fremover må vi spørre oss selv hvordan vi kan bidra til fellesskapet. Finansnæringen må på nytt bli et reisverk for realøkonomien, ikke en rigg for akkumulasjon av personlig rikdom. En kapitalisme som ikke gagner folk flest må reguleres annerledes.

Informasjonsteknologi er en gudegave, men stiller økte krav til åpenhet. Alt blir kjent. Det er bra, men skaper angst. Veien fra angst til aksjonisme er ofte kort. Vi har sett det med Brexit, Trump, og sist med «de gule vestene» i Frankrike. Politikere fra min generasjon er trent på ekstrapolering og lineær tenkning. De sliter med å finne gode svar i en uforutsigbar verden. Klimatrusselen illustrerer problemet. Symbolpolitikk blir dessverre ofte resultatet; For eksempel diskuterer norske politikere om elbiler skal slippe å betale bompenger. IEA anslår at vi i 2040 har 280 millioner elbiler på kloden. De vil utgjøre 15% av den globale bilparken, og bidra til å redusere CO2 utslippene med 1% fordi fossil energi globalt fortsatt vil utgjøre 75% av elforsyningen i 2040. Politikernes viktigste bidrag for å løse klimautfordringene vil være å våge å sette en reell pris på utslipp. Slik kunne de gjøre ny og klimavennlig teknologi raskere lønnsom. I Katowice før jul gikk politikerne på nytt rundt grøten. Klimatoppmøtene er i ferd med å bli effektiv kamuflasje for å gjøre lite. Fortsetter klimatoppmøtene som nå, blir de vår tids Folkeforbundet.  

Fremskritt kommer alltid i pardans mellom ny teknologi, økonomi og bedre kommunikasjon. I GK sier vi at bedre kommunikasjon gir bedre beslutninger og bedre samfunn. Dette er vårt credo, og gir mening til alt vi gjør for kundene våre. Med åpenhet, mot, integritet og sans for humor skal vi fortsette å sloss for kundenes interesser.  Med kunnskap og kreativitet skal vi lage historier med attitude og stein i skoa. Noen ganger feel good, andre ganger feel bad. Det er ikke så farlig. Det viktige er at våre oppdragsgivere blir hørt og trodd. Slik løfter vi frem nye stemmer, nye virkeligheter, nye perspektiver, nye fakta, ny argumentasjon, nye bilder og ditto metaforer. I GK kommuniserer vi aldri for å kamuflere. Vi nekter å servere graut. Vi serverer mat som må tygges, og bruker kunnskapen vår til å lage festmåltid.

Ved inngangen til 2019 trenger ikke verden mer av det samme. Den trenger mer av noe annet. Svarene vil vi finne i åpen meningsbrytning. I dette ordskiftet skal GK hjelpe kundene å delta. Slik skaper vi bedre samfunn sammen.

Velkommen til 50 årsjubileet i 2039, og godt nytt år!

Hold fast og hold ut!

Hans Geelmuyden