Gul bok

Hans Geelmuyden Eier og styreleder i Geelmuyden Kiese Gruppen
Illustrasjon: Fredrik Edén

Onsdag legger regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2021, såkalt Gul bok. Grunnet pandemi og valgkamp vil regjeringen sette norgesrekord i bruk av oljepenger. Det er greit hvis budsjettet leverer trygghet til folk flest, og ikke privilegier til de rike.

Når jeg innleder på elitekursene til Unge Høyre på Sunnvolden, spør jeg om Høyre kan være det beste partiet å stemme på for småkårsfolk? Kursdeltakerne blir ofte overrasket over spørsmålet, men diskuterer seg frem til et ja. Alle som bor i Norge har jo glede av å leve i en rettsstat, av et godt helsevesen, og ditto skolesystem. For dem som faller utenfor er det dessuten viktig at staten ikke er så stor at maktutøvelsen blir vilkårlig, at skattenivået ikke dreper initiativ, og at flest mulig får oppleve fremtidstro og gleden over å stå på egne ben.

Statsbudsjettet for 2021 legges frem i en usikker tid. SSB regner med 4,2% fall i BNP i 2020. Globalt er vi inne i den verste resesjonen på 90 år. Korona pandemien rammer skjevt. Offentlig ansatte har trygge jobber og opplever liten økonomisk usikkerhet. For ansatte i privat sektor er situasjonen en annen. Mange er permittert, og får kun 60% av normal lønn. Andre må regne med nedbemanninger til våren dersom ikke veksten i økonomien tar seg opp. Det er de mest sårbare som rammes; de yngste, og de med lavest lønn.

Jeg er imponert over hvor godt regjeringens koronatiltak har truffet, og det fryder meg hvor billige de har vært. 126 milliarder er for småpenger å regne når vi vet hvor mye som står på spill. Det er allerede omtrent 750 000 av en total arbeidsstyrke på 2,8 millioner nordmenn som har trygd som viktigste inntekt, og en tredjedel som jobber i offentlig sektor. Det er mer enn nok. Det ville være skjebnesvangert om privat sektor lå nede med brukket rygg når pandemien er over. Det blir spennende å se hvor mye penger regjeringen legger opp til å bruke utover tiltakspakkene når forslaget til statsbudsjett presenteres onsdag.

Politikere snakker alltid om økonomisk vekst. Økonomisk vekst forutsetter produktivitetsvekst. Takket være oljen og høye oljepriser, har norsk produktivitet økt mye de siste tiårene. Den drahjelpen får vi ikke fremover. Dels blir det stadig billigere å produsere fornybart, og dels tåler ikke kloden mer CO2. Derfor blir trygge oljejobber utrygge de kommende tiårene. Nå må vekstbegrepet redefineres til vekst i ressursproduktivitet, slik førsteamanuensis Stoknes på BI er talsmann for. Arbeidskraft og kapital har vi mer enn nok av. Det er naturressurser som er knapp faktor.

De siste ukene har vi fått presentert mange spennende lekkasjer fra regjeringen. Forslaget om å bruke 25 milliarder på karbonfangst i Brevik og 32 milliarder til bygging av jernbane er viktige klimasignaler. Investering i omstilling er investering i trygghet. Det samme gjelder investeringer i politi og rettsvesen med flere politifolk i distriktene. Jeg håper bevilgningene til Forsvaret slår følge. Årets 32,6 milliarder bør bli minst 35 i 2021.

Det er de unges tur nå. Derfor er jeg glad regjeringen vil gjøre SFO billigere for barnefamilier som har dårlig råd, og at regjeringen vil bruke mer penger på å styrke barn og unges psykiske helse. I uken som gikk snappet Jenny Clemet von Tetzschner at regjeringen trapper opp ordningen med startlån gjennom Husbanken, slik at 8000 flere husstander får anledning til å eie egen bolig i 2021. Dette er god borgerlig politikk i en krisetid.

I tillegg registrerer jeg at statsministeren rydder bort tonedøve forslag om fjerning av formuesskatten fra Høyres partiprogram i god tid før valget. Vi tåler forskjeller i Norge, men ikke nullskatteytere. Frihet forutsetter sterke fellesskap.

Hold fast og hold ut!

Hans Geelmuyden