Har du spørsmål om Revidert Nasjonalbudsjett? Ring oss!

Kristoffer Gustavsen Juniorpartner og rådgiver
Illustrasjon: Fredrik Edén

Det blir ikke noe 17. mai-tog i år, men tirsdag starter i stedet et viktig politisk tog. Da legger Regjeringen frem vårens viktigste dokument, Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Korona-RNB gir mange muligheter til å være med å bestemme hvordan Norge skal se ut i fremtiden. Har du spørsmål, kan du ringe GK på vår RNB-telefon 4677 6699.

I normale tider består RNB av mindre endringer og politiske signaler om hva som kommer senere. Å flytte litt på «småbeløp» er sjeldent interessant, men akkurat denne gangen er RNB viktigere enn noen gang. På grunn av koronasituasjonen forventes det at RNB ikke bare er en revidering, men at vi også får se omfattende endringer. Det blir et styringsdokument for regjeringens langsiktige, strategiske og retningsgivende satsing på det Norge skal leve av i fremtiden.

Bakteppet for RNB er dramatisk. Over 400.000 er helt eller delvis arbeidsledige, tusenvis av bedrifter er på konkursens rand og NHO forventer at norsk økonomi i beste fall krymper med 8% i 2020. Nå trenger Norge kraftfulle tiltak for å komme seg over kneika, og RNB er en ypperlig mulighet for regjeringen å vise vei.

+47467 76 699

Veiledningstelefon RNB

«Visst fanden skal der skytes med skarpt,» som oberst Birger Eriksen sa på Oscarsborg 9. april 1940..

Det politiske arbeidet rundt korona kan summeres i to løp: Virusløpet, der det er snakk om smitteverntiltak, helsepolitikk, beredskap, legemidler og smittevernutstyr. Og det økonomiske løpet, som vil handle om de langsiktige, strategiske og retningsgivende grepene Norge må ta for å komme ut av krisen på sikt.

Så langt har koronatiltakene kostet staten over 200 milliarder kroner. Det er bare starten. Nå skal hjulene i gang. I RNB 2020 og neste års statsbudsjett kan vi forvente ekspansiv oljepengebruk, uten sidestykke.  

Noen av disse tiltakene er f.eks. statlige investeringer, økt støtte gjennom Enova og Innovasjon Norge, investeringsbeslutning for karbonfangst- og lagring (CCS), nye oppdrag for norske verft, tilskudd til kommuner og fylkeskommuner for å anskaffe nullutslipps ferger, nye studieplasser, mer penger til forskning og utdanning. Skatter og avgifter kan økes, fjernes og endres. Lov og forskrift som er vedtatt kan utsettes eller droppes. Listen er lang, og hvor var du da disse beslutningene ble tatt? Ga du dine innspill til hva du og din næring trenger av tiltak? Eller satt du på Teams med kollegaer og pratet om når dere skulle ta den første utepilsen?

RNB vil inneholde politiske signaler om hvilke politiske og regulatoriske endringer som er på vei, samtidig som RNB vil inneholde en del penger.

Og siden vi nå har en mindretallsregjering der særlig Ap, Sp, SV og Frp danner alternative flertall mot regjeringspartiene, ligger det et stort handlingsrom i å flytte makt i Stortinget.

Derfor har det aldri vært viktigere å medvirke i prosessen med RNB. Så nå gjelder det å kjenne sin besøkelsestid, og gi stortingspolitikerne best mulig informasjon til å fatte best mulig beslutninger i en kaotisk og krevende tid. Hvis du vil diskutere hvilken informasjon det kan være snakk om, håper jeg å høre fra deg.

Kristoffer Gustavsen
Juniorpartner og fagansvarlig myndighetskontakt i GK Norge