Nyhet

februar 15, 2023

Rapport om 10 hindringer for grønn omstilling

Det haster å få fart på det grønne skiftet – også i Norge.

Ikke bare fordi vi skal ta vare på planeten og begrense klimakrisen, men fordi bærekraft også er beinhard sikkerhetspolitikk. Europa har bråvåknet til avhengighet av russisk gass. Den avhengigheten er ikke sikkerhetspolitisk bærekraftig. 

Skal vi frigjøre oss fra fossil energi og få mer ut av sjeldne ressurser, må grønn omstilling skje raskere. Vi må bruke det vi har, fremfor å forbruke nytt. Vi må gjenvinne knappe ressurser, tilrettelegge for gjenbruk, effektivisere energi og utvikle fornybar kraft. Vi må endre arbeidsprosesser, verdikjeder og tankemåter. 

Potensialet for å gjenvinne ressurser og spare utslipp er stort. Likevel går det langsomt fram. Hva er det som står i veien for grønn omstilling? 

The UnSustainability Report

Vi i Geelmuyden Kiese har spurt eksperter, idealister og ledere fra organisasjoner og bedrifter i hele Skandinavia om hva de mener står i veien for det grønne skifte.  De pekte på flere hindringer, fra dårlig politikk til mangel på planer og insentiver. 

Funnene har vi samlet i rapporten The UnSustainability Report. Fra Norge har vi plukket ut i 10 hindringer til bærekraftig omstilling som vi tror kan overvinnes raskt. Konsulent- og revisjonsselskapet Deloitte har regnet ut hva flere av hindringene koster i utslipp. 

Vi inviterer til frokostmøte og lansering

28. februar klokken 08:30 inviterer vi til frokost og lansering av The UnSustainability Report. Meld deg på her!

Rådgiver i Geelmuyden Kiese, Thor Morten Wangen, og Anders Magnus Løken, Director and Head of Sustainability & Climate at Deloitte Norway, presenterer hovedfunnene i rapporten.

Partner og seniorrådgiver Margrethe Geelmuyden leder debatten sammen med Ingvild Kilen Rørholt fra Zero. De spør – hvordan vi kan få opp tempoet?

I panelet:

  • Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre)
  • Stortingsrepresentant Mani Hussaini (AP)
  • Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (Venstre)
  • Stortingsrepresentant Lan Marie Berg (Miljøpartiet De Grønne)