Nyhet

august 12, 2022

Klar for Arendalsuka?

Geelmuyden Kiese er klare for historiens største Arendalsuke! Debattnotatene er klare, sengene er oppredde og ølen er ferdigbrygget. Nå gleder vi oss til Arendal fylles av politikere, journalister, næringslivsledere, organisasjoner og publikum.

Du finner oss og våre kunder på restaurant Symposium. Under er en oversikt over arrangementer som vil finne sted på Arendals best plasserte restaurant!

Trenger du eller din virksomhet bistand i løpet av helgen, eller under Arendalsuka? Ikke nøl med å ta kontakt! (Tlf.: +47 452 20 067 eller hakon.snortheim@gknordic.com)

Tirsdag 16. august

Kl. 14.00–14.45

Berlevåg Jeger- og fiskerforening: Slik stopper vi pukkellaksen

Pukkellaksen truer livsgrunnlaget til villaksen. Den russiske fremmedarten gjør stadig større inntog i norske elver, og dersom vi ikke setter inn tiltak risikerer vi at villaksen er historie om få år. Det truer ikke bare det biologiske mangfoldet, men kan bli en utfordring for oppdrettsnæringen som er avhengige av tilgang til nye gener til bestanden.

I panelet: Kristina Sigurdsdottir Hansen, Statssekretær (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet, Helga Pedersen, Ordfører i Tana Kommune, Tor Atle Mo, Seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning – NINA, Geir Kristiansen, Lederi Berlevåg Jeger- Fiskerforening og Vegard Skrautvol-Kjenner, CTO i  Huawei Norge. Panelet ledes av Per Øivind Skard.

Onsdag 17. august

Kl. 10.00–10.45

Abilia: Demens: Mens vi venter på kuren

For å diskutere hvordan vi best kan løse utfordringene og mulighetene knyttet til demens har vi invitert et panel bestående av eksperter, interesseorganisasjoner og politikere for å dele kunnskap og erfaringer.

I panelet: Mina Gerhardsen, Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Tove Elise Madland, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Lisbeth Hammer Krog, Ordfører i Bærum fra Høyre, Kai Øyvind Brendsen, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Lars Kristian Bredahl, Daglig leder i Abilia. Panelet ledes av Sebastian Otterhals i Geelmuyden Kiese.

Kl. 11.00–11.45

Alstom: På sporet av den tapte passasjer. Hvordan få folk til å reise kollektivt igjen?

Færre reiser med tog og kollektiv transport i bynære strøk. På sikt kan det føre til færre avganger som igjen vil kunne føre til et dårligere og dyrere kollektivtilbud. Hvordan kan vi snu den negative trenden? Er det mulig å få flere til å velge tog? og hvilke løsninger finnes der ute som kan gjøre kollektivtrafikken mer konkurransedyktig? For å svare på dette inviterer administrerende direktør i Alstom Norge, Carl Åge Bjørgan til debatt, onsdag 17. august kl. 11.00 på Symposium.

I panelet har han med seg samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP), partileder i Venstre, Guri Melby, administrerende direktør i SJ Norge, Rikke Lind og administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen. Panelet ledes av Margrethe Geelmuyden i Geelmuyden Kiese.

Kl. 12.00–13.00

STRING: Den grønne industrielle revolusjonen begynner i Nord-Europa

Norge har sterke kort å spille for å hevde seg i økonomien rundt den grønne omstillingen, men vekstområdene i Norge er hver for seg for små til å hevde seg i et globalt marked.

Hvordan skaper vi bedre forbindelser med resten av Nord-Europa for å gjøre Norge til en del av et globalt grønt vekstsenter?

Svaret får du fra Siv Henriette Jacobsen i Viken Fylkeskommune, Thomas Becker fra STRING, Jan Carsten Gjerløw fra Evig Grønn AS, Mari Sundli Tveit fra Forskningsrådet og Per Øyvind Langeland fra NHO. Debatten afholdes af STRING sekretariatet.

Kl. 13.00–14.00

Manpower: Samarbeid mellom bemanningsbyrå og det offentlige. Hva kan vi lære av Sverige?

I Sverige betaler myndighetene bemanningsbyråer for å få folk raskt ut i jobb. Det står i sterk kontrast til Norge, der regjeringen synes å ville strupe hele bemanningsbransjen.

«Rusta och Matcha» er en ordning der svenske «NAV» betaler private bemanningsbyråer for å få arbeidsledige raskest mulig ut i arbeid. Jo raskere de lykkes, jo mer får byrået betalt. Ordningen er et eksempel på hvordan offentlig og privat sektor kan samarbeide for å motarbeide ledighet. Arbeidssøkerne velger selv hvilket byrå de vil bruke. Byråene blir rangert av søkerne. Kan Norge kopiere suksessen fra Sverige? Hvordan ville det sett ut? Hva vil partiene på Stortinget?

Konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup Norge inviterer sentrale politikere til samtale; hvordan kan bemanningsbransjen og myndighetene samarbeide for at mennesker som står utenfor arbeidslivet få hjelp til å komme i jobb? Hva kan vi lære av Sverige?

I panelet: Henrik Asheim, stortingsrepresentant og 1. nestleder i Høyre, Torbjørn Vereide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Sonja Skinnarland, tjenestedirektør i NAV, Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge, Lena Molin, operativ chef i Manpower Matching, ManpowerGroup Sverige. Panelet ledes av Margrethe Geelmuyden i Geelmuyden Kiese.

Kl. 14.45–15.45

Prostatakreftforeningen, Bayer og Janssen: Tidlig oppdagelse redder menn med prostatakreft

Prostatakreft er Norges vanligste kreftsykdom. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst og hyppighet. For å kunne helbrede menn for prostatakreft, er det helt nødvendig å oppdage kreften før symptomene kommer.

Sammen med legemiddelselskapene Bayer og Janssen inviterer Prostatakreftforeningen helsepolitikere, kreftleger og fageksperter til et møte om tidlig oppdagelse av prostatakreft. Hvordan kan vi sørge for at flere menn blir kurert eller lever lenger og med bedre livskvalitet?

I panelet: Erlend Svardal Bøe, Stortingsrepresentant for Høyre, Truls Vasvik, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Kl. 16.00–16.45

Mastercard: Betalingstoppmøtet

Hvordan sikrer vi langsiktig stabilitet, sikkerhet og innovasjon i betalingssystemene?

Måten vi kjøper og betaler for varer og tjenester på har endret seg mer de siste fem årene enn de siste fire tiårene.  Digitaliseringen reiser nye spørsmål om sikkerhet, personvern og kontroll over infrastruktur. På toppen av det hele skaper geopolitiske endringer og konflikter nye spilleregler i finansmarkedet.

Mastercard inviterer til debatt der vi spør: Hvilken betalingsteknologi vil dominere i fremtiden? Hvordan skal kortselskapene, bankene, teknologien og sentralbankene henge med i utviklingen? Hvilke hensyn må politikeren ta i utformingen av spillereglene? Og ikke minst, hvordan vil det hele påvirke forbrukerne?

I panelet: Wenche Fagereng, Head of Payments Services Infrastructure I Mastercard, Idar Kreutzer, Administrerende direktør i Finans Norge, Rune Garborg, Administrerende direktør i Vipps, Gry Moen, Direktør for forretningsutvikling i Sparebanken SØR, Anne Siri Bekkelund, Senior Mangaer i PwC. Panelsamtalen ledes av Håkon Snortheim i Geelmuyden Kiese.

Torsdag 18. august

Kl. 12.00–12.45

Mastercard: Bærekraftig kreditt

Hvordan skal vi håndtere nye former for forbrukerkreditt?

Nordmenn har den høyeste gjeldsgraden i verden. Etter innføringen av gjeldsregisteret har markedet for forbrukslån krympet. Likevel har ikke gjeldsgraden gått drastisk ned. Fremfor forbrukslån, tilbys heller kredittformer som «Kjøp nå, betal senere» og omstartslån. Fremover må både banker og kortselskapene arbeide for å imøtekomme strengere krav fra både politikere og forbrukere.

Mastercard inviterer til debatt der vi spør: Hva må til for å gjøre forbrukerkreditt mer bærekraftig? Er de nye kredittformene bedre enn de gamle? Hvordan balanserer vi best hensynet mellom å beskytte forbrukere og en velfungerende privatøkonomi?

I panelet: Egil Årrestad, Direktør i Gjeldsregisteret, Gry Nergård, Forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, Jorge Jensen, Fagdirektør i Forbrukerrådet og Ingjerd Blekeli Spiten, Konserndirektør Privatmarked i DNB. Panelet ledes av Inge Kjønnøy, Administrerende direktør i Mastercard Norge.