Nyhet

desember 11, 2023

Må selskapet ditt være i avisen?

Hvor viktig er synlighet for børsnoterte selskaper? Og hvor mye tid og energi bør selskaper bruke på å prøve å få medieomtale?

Det var blant temaene som ble diskutert under Bull & Beer 7. desember. Bull & Beer er et nytt, fast faglig arrangement for alle som er interessert i finansiell kommunikasjon. Per Bjørkum, leder for GK Finans, ledet en panelsamtale med representanter for presse, investorer og børsnoterte selskap.

En av deltakerne var finansanalytiker Gard Aarvik i Pareto Securities. Han mente hva som står i finanspressen har stor betydning for hvilke selskaper investorene investerer i.

– Finansmedia har mye makt. Alle investorene er inne og leser det hele tiden.

Forskning viser en klar sammenheng mellom medieomtale og likviditet, altså hvor ofte en aksje handles. Joacim Holter, CEO i det børsnoterte helseteknologiselskapet Lifecare, mente likevel at media for dem var den minst viktige kanalen. 

–Det er nok min erfaring at hvis det kommer noe i media, er det som regel mye lengre artikler og større oppslag hvis det er noe negativt. Den konsistente kommunikasjonen fra kvartal til kvartal er det viktige, mens synlighet i media alltid er en bonus. Vi bruker ganske lite krefter på å fange oppmerksomheten hos media, sa han.

Skriv om oss, vær så snill

Finanspressen var representert ved Anders Pedersen-Bjergaard, redaksjonssjef finans i Finansavisen. Ifølge ham skal det mer til for å komme på enn mange tror. 

– Mange kommer til Finansavisen og vil ha omtale, men så har de ikke noe interessant å fortelle. Da har det ikke noen verdi at jeg skriver om de, sa han.

Pedersen-Bjergaard fortalte at endringer er det som gjør saker interessante.

– Hvis ting fortsetter sånn som før, er det ganske kjedelig for oss. Det må være en trigger, en delta, en endring, sa han.

Ifølge Aarvik i Pareto Securities er andre informasjonskilder viktigere enn finanspressen for å analysere et selskap.

– Jeg stoler mye mer på det selvskapene selv kommer med enn media. Jeg kunne helt fint analysert et selskap uten å lese media. Når det er sagt, kan det godt hende at jeg da får tunnelsyn og blir for opphengt i den historien, sa han.

Pål Ringholm, investeringsdirektør i Pensjonskassen for helseforetakene, hadde samme oppfatning.

– Jeg leser regnskapet først og deretter årsberetningen, for der er det begrenset hvor mye du kan lyve. Så legger jeg media oppå det, fortalte han.

GK Finans Bull & Beer

Bra med både positiv og negativ omtale

Synnøve Gjønnes, finansiell rådgiver i Lotma Advisory, utfordret resten av panelet på hva som menes med negativ omtale.

– Som forvalter har jeg utallige ganger lest artikler som skamroser administrerende direktør, samtidig jeg vet at i bakgrunnen holder de på å gå konkurs, fordi de har satt oss i innsideposisjon og ønsker å hente penger. Da er det fascinerende å si disse ekstremt positive omtalene, for det gjør det bare enda mer negativt for meg.

Holter i Lifecare mente ærlighet kommer lengst også i finansiell kommunikasjon.

– Det er viktigere hvordan du håndterer de negative hendelsene enn at du unngår negativ omtale. Jeg tror en blanding av positiv og negativ omtale skaper mye større troverdighet enn om du kun har positive saker, sa han.

Trenger ditt selskap hjelp til å få større synlighet hos investorer? Ta gjerne kontakt med Per Bjørkum, leder for GK Finans, på +47 92 255 777 eller per.bjorkum@gknordic.com.