Nyhet

februar 3, 2023

Økt synlighet gir bedre og billigere finansiering

Av: Mathias Fløtaker og Nikolai Mikalsen.

Rentene stiger. Aksjemarkedene vakler. Gratis kapital hører historien til. For å sikre finansiering i usikre tider er skarp kommunikasjon avgjørende. Økt synlighet gir nemlig bedre og billigere finansiering. Det følgende eksempelet illustrerer hvordan.

Synlighet gir økt finansieringsfleksibilitet

Et selskap har to finansieringsmuligheter: Egenkapital eller gjeld. Enten betaler selskapet en prosentandel av sitt fremtidige overskudd, representert ved egenkapital priset av aksjen, eller cash på stedet, representert ved gjeld priset av lånerenten. Selskapet vil alltid foretrekke det billigste finansieringsalternativet[i]. Det har implikasjoner for egenkapitalfinansiering. Ved å utstede egenkapital signaliserer nemlig selskapet at aksjen er overpriset.

Hvorfor? Dersom aksjen hadde vært mindre verdt enn aksjeprisen i penger, ville selskapet ha foretrukket gjeld. Når selskapet foretrekker egenkapital, forteller det implisitt at aksjen er mer verdt enn penger. Selskapets finansieringsvalg har derfor en sterk signaleffekt i markedet.

Signaleffekten er vanskelig å håndtere for selskaper i vekst. I dagens kapitalmarked er slike selskaper tvunget til å signalisere at aksjen er overpriset, fordi de ikke har mulighet til å betale løpende, stigende renter. Da er det vanskelig å sikre stabil finansiering over tid. Likevel er det flust av eksempler på selskaper som finansierer seg gjennom usikre tider. Hva er suksessformelen?

Oppmerksomhet som brekkstang

For å lykkes med finansiering må selskapet tiltrekke seg oppmerksomhet. Økt synlighet leder til økt likviditet i aksjen. Ved at flere investorer vil kjøpe eller selge, blir transaksjonskostnadene lavere. Det blir enklere å «matche» kjøper og selger. Ved større ordre blir kostnaden ved implementering lavere, og risikoen for en umøtt ordre reduseres. Investorene vil følgelig redusere avkastningskravet i selskapet, fordi den totale transaksjonskostnaden og -risikoen reduseres.

På lengre sikt vil økt likviditet jevne ut kurssvingninger. Investorene tolker dette som redusert risiko, og krever lavere risikopremie. I sum vil økt likviditet dermed gi billigere finansiering, økt markedsverdi[ii] og økt gjeldskapasitet. Likviditet er som olje i selskapets maskineri!

Slik gir økt synlighet, gjennom økt likviditet, mer fleksibilitet i selskapets finanser. Nøkkelen til god finansiering ligger derfor i proaktiv kommunikasjon som skaper interesse rundt selskapet. Gjennom overbevisende historiefortelling over tid vil selskapet kunne hente rimelig egenkapital – også i usikre tider. Basert på dette bruker GK følgende nøkkelpunkter i arbeidet med finansiell kommunikasjon:

  • Selskapet guider redelig og realistisk
  • Selskapet søker medieomtale uavhengig av kortsiktig effekt på aksjekursen 
  • Selskapet bruker kvartalspresentasjoner for å tiltrekke seg småsparere
  • Selskapets ledelse er tilgjengelig for investorer 

På denne måten legger selskapet forholdene til rette for suksess i kapitalmarkedet. Ved å høste oppmerksomhet, synlighet og likviditet, vil selskapet kunne finansiere billigere og bedre. En langsiktig strategi for finansiell kommunikasjon vil frigjøre tid og ressurser til forretningsutvikling. Finansiering starter lenge før pengene behøves, og det starter med redelig og skarp kommunikasjon!

Vil du vite mer om finansiell kommunikasjon og investor relations?
Les mer her.


[i] I tråd med pecking order theory og empiri (ett av mange eksempler: Jung, Kim & Stulz, 1995)

[ii] I tråd med kapitalverdimodellen (CAPM) gitt at investorene beholder lik eksponering i selskapet når markedsverdien øker