Opprørstime tre: Trumpismens tidsalder

Håkon Knudsen fra Geelmuyden Kiese ledet en samtale med Daraka Larimore-Hall som er nestleder i Det demokratiske partiet i California. Samtalen startet med å drøfte forskjellene i hvordan politikk fungerer i USA versus Skandinavia. Larimore-Hall mener at amerikansk politikk har endret seg dramatisk i løpet av få år, og at forskjellene på amerikansk og europeisk politikk har blitt mindre. Han peker spesielt på at de politiske konfliktlinjene har begynt å likne på hverandre i form av at den amerikanske høyresiden og venstresiden er opptatt av mange av de samme sakene som den tradisjonelle høyre og venstresiden i Europa.

Larimore-Hall snakket også om det demokratiske primærvalget. Han har tidligere støttet Bernie Sanders presidentkandidatur, og anser seg som en del av venstresiden i partiet. Han mener at en av de nye, progressive kandidatene i det demokratiske partiet vil ha store muligheter til å slå Donald Trump i presidentvalget i 2020, og er personlig trukket mellom Bernie Sanders og Elizabeth Warren. Likevel er han klar på at både Warren og Sanders er godt oppe i årene, og at en demokratisk valgseddel også må inkludere en ynge kandidat.

Avslutningsvis svarte Larimore-Hall på spørsmål fra salen om temaer som helsepolitikk, våpenlovgivning og identitetspolitikk.