Nyhet

mai 16, 2024

Pål Rokke skal styrke Geelmuyden Kieses tjenester innen finans

Geelmuyden Kiese har satset tungt på finansiell kommunikasjon de siste årene. Nå henter byrået inn mangeårig norgessjef i Citi, Pål Rokke, for å videreutvikle tjenesteområdet.

I mars forlot Rokke rollen som norgessjef i den globale banken Citi for å bli selvstendig rådgiver. Nå tar han med seg virksomheten inn i Geelmuyden Kiese som assosiert partner.

Som rådgiver vil han kunne bistå med blant annet støtte til finansieringsstrategi, risikostyring, operasjoner i kapitalmarkedet og finansiell kommunikasjon.

– Når jeg går til kommunikasjonsbransjen, tar jeg først og fremst med meg kunnskap om hva som er viktig for mottakerne av finansiell informasjon. GK har bygget et sterkt fagmiljø for å løse finansielle kommunikasjonsoppgaver. Min rolle blir å være en ekspert på innholdet i kommunikasjonen, sier Rokke.

Rokke har en lang karriere bak seg innen internasjonal finans og bankvirksomhet i London og Oslo, inkludert 27 år i Citi, med 18 år som norgessjef. Han har også erfaring fra Eksportfinans og har vært styreleder i American Chamber of Commerce i Norge.

Rokke har jobbet hele karrien inn mot institusjonelle kunder med deres globale finansstrategi. Han har jobbet både med finansiering i bank og i kapitalmarkeder. Han har bred sektorerfaring fra blant annet energi, prosessindustri, teknologi, shipping og finans.

Erfaringen har gitt ham et tydelig syn på hva god finansiell kommunikasjon bør inneholde.

– Det viktigste er åpenhet, integritet, langsiktighet og at det man presenterer er forståelig. Det handler om å gi mottakerne informasjonen de trenger for å gjøre en god investeringsbeslutning, enten man henvender seg til banker, institusjonelle investorer eller kapitalmarkedene, sier Rokke.

Styrker finans-teamet

Geelmuyden Kiese har de siste årene bygget opp selskapskommunikasjon og finansiell kommunikasjon som et selvstendig tjenesteområde. Det nordiske byrået bistår blant annet med støtte til finansielle operasjoner som børsnoteringer og fusjoner, kvartalsrapporter, børskommunikasjon og investorpresentasjoner.

Selskapet har også opprettet fagfellesskapet GK Finans, som arrangerer frokost- og ettermiddagsmøter, workshops og nettverkstreff for kunder og samarbeidspartnere innen finanssektoren.

Satsingen på finansiell kommunikasjon har det siste året vært ledet av Per Bjørkum. Han mener tilknytningsavtalen med Rokke vil bli en stor styrke for byrået.

– Gjennom en lang karriere fra den internasjonale bankverdenen posisjonert i Norge, har Pål fått stor strategisk innsikt i de største norske og internasjonale bedriftene, og et stort nettverk innen næringsliv og finans. Kompetansen han tar med seg, gjør oss i stand til å levere enda bedre finansielle kommunikasjonstjenester, både for børsnoterte selskaper og andre aktører i finansmarkedet, sier Bjørkum.

Som skandinavisk byrå kan Geelmuyden Kiese løse finansielle kommunikasjonsoppgaver på tvers av Norge, Sverige og Danmark. Byrået kan også koble på rådgivere i London gjennom det Paritee-eide søsterbyrået Brands2Life, i Sveits gjennom samarbeidsavtalen med byrået IRF Reputation, og internasjonalt gjennom byrånettverket FTI Consulting.