Finansiell kommunikasjon

Gjennomtenkt, korrekt og tydelig kommunikasjon mot kapitalmarkedet over tid er viktig for å skape tillit og interesse blant eksterne interessenter.

Hvordan et selskap kommuniserer påvirker både aksjens likviditet og selskapets verdsettelse.

Life science-selskapers komplekse virksomhet, lange utviklingstid før kommersialisering og komplekse markedsforhold gjør behovet for tydelig og forståelig kommunikasjon enda viktigere.

Med en overbevisende equity story, kan selskapene oppgradere kommunikasjonen fra obligatorisk milepælsrapportering, til en kontekstbasert historie med hyppigere frekvens, som i sum gir bedre forutsetninger for en korrekt verdsettelse.

 

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med finansiell kommunikasjon?
Ta kontakt i dag!